Header circle
Circle
SFG

Verbetering hulpmiddelenzorg

ZonMW heeft in een advies richting Minister van VWS in 2015 aangegeven dat patiënten op dit moment onvoldoende functioneringsgerichte oplossingen krijgen op het gebied van hulpmiddelenzorg. De leden van Nefemed onderschrijven deze constateringen. De leden hebben aan de directeur en branchemanager gevraagd actief mee te werken aan de verbetering van die hulpmiddelenzorg aan patiënten.

Wie is Nefemed?
Nefemed is de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen.

Wat doet Nefemed?
Als herkenbare belangenbehartiger is Nefemed actief en betrokken bij nationale en internationale netwerken op het gebied van regelgeving, gezondheidszorg en de industrie

De uitdaging
Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van Wondzorg in Nederland.

quote

De keuzevrijheid van materialen, gebaseerd op het opheffen van een functioneringsstoornis bij patiënten, is essentieel om de best passende oplossing te kunnen krijgen die ook nog eens de meest doelmatige oplossing is.

Nefemed

Oval projectdetails

Projectdetails

We zijn vanuit de brancheorganisatie Nefemed betrokken bij een tweetal projecten vanuit het Ministerie van VWS. Hierbij wordt verbetering van hulpmiddelenzorg op het gebied van Continentie en Stomazorg nagestreefd. Patiënten krijgen volgens een adviesrapport van ZONMW dat verscheen in 2015, vaak niet de juiste hulpmiddelenoplossing voor de zorgvraag die zij hebben. Wij participeren zeer actief namens en met de fabrikanten die katheters, incontinentiemateriaal en stomamateriaal ontwikkelen in deze projecten. Het streven te komen tot een Generieke Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen, waarmee de zorg voor deze patiëntengroepen, dit betreft zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland, verbeterd moet worden. De keuzevrijheid van materialen, gebaseerd op het opheffen van een functioneringsstoornis bij patiënten, is essentieel om de best passende oplossing te kunnen krijgen die ook nog eens de meest doelmatige oplossing is. Alle partijen in de zorgketen, van patiëntenorganisaties, fabrikanten, verpleegkundigen, apotheken en medisch speciaalzaken tot verzekeraars zijn door Ministerie en Zorginstituut Nederland bij deze projecten betrokken.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder