Header circle
Circle

'We moeten een nieuw contributiesysteem'

knmvd-logo
KNMvD

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland en heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doormaakt. Staat de vereniging nog wel goed opgesteld met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin de leden zich bewegen?

Wie is KNMvD
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland. De vereniging heeft zo’n 4.500 aangesloten dierenartsen en bestaat al meer dan 120 jaar.

Wat doet KNMVD
De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

De uitdaging
Een nieuw contributiesysteem

carmen de jonge
quote

Vervolgens gingen we met scenario’s aan de slag. Niet een klein beetje aanpassen van het huidige model, maar met elkaar doordenken wat er gebeurt als we het op andere uitgangspunten stoelen. Dat geeft uitstekend voer voor discussie.

Carmen de Jonge, Associate Partner bij Wissenraet Van Spaendonck

Projectdetails

De KNMvD heeft de afgelopen jaren vele veranderingen doorgemaakt. In haar omgeving met recente discussies over dierenwelzijn, maar ook in het vak zelf en in de beroepsuitoefening. Zelfstandige praktijken, maatschappen, en steeds vaker ook grotere ketens doen hun intrede. Dat geeft dan ook de mogelijkheid aan dierenartsen die ervoor kiezen in loondienst te werken, al dan niet parttime; het is een trend die in vele medische sectoren zichtbaar is. Ook in de maatschappelijke omgeving werken vele goed opgeleide dierenartsen. Denk alleen al aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook aan organisaties in de veterinaire volksgezondheid, het bedrijfsleven en onderwijs en wetenschap.

Contributiesysteem, leden

De vraag om een nieuw contributiesysteem is natuurlijk niet bedoeld om een nieuw Excelsheet te bouwen met tarieven. Het is vooral de vraag om te bekijken of de vereniging nog wel goed opgesteld staat met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin de leden zich bewegen.

Carmen de Jonge, Associate Partner bij Wissenraet Van Spaendonck: “Een interessante casus die we natuurlijk vaker tegenkomen in onze praktijk. Samen met een taskforce van leden en medewerkers van het bureau zijn we aan de slag gegaan. Daarbij hebben we eerst de inhoud centraal gesteld: Wat is de betekenis van het lidmaatschap van de vereniging; wat doen we daarin, waar zouden we meer of minder van willen zijn? Dat is opgevolgd door een ledenonderzoek met een flinke respons. Hoe denken de leden over een groot scala aan thema’s, hoe waardeert men de dienstverlening en ook: hoe denkt men bijvoorbeeld over het model van contributie versus retributie.”

De volgende stap was een stevige financiële- en ledenanalyse van de vereniging. Een doorlichting op ledensegmenten en inkomstenstromen, op basis waarvan de harde gegevens op tafel kwamen.

“Vervolgens gingen we met scenario’s aan de slag. Niet een klein beetje aanpassen van het huidige model, maar met elkaar doordenken wat er gebeurt als we het op andere uitgangspunten stoelen. Dat geeft uitstekend voer voor discussie. Wat willen we nu eigenlijk bereiken, welke doelgroepen willen we kunnen bedienen en is het daarvoor aantrekkelijk? Wat is eerlijk? Is het transparant en eenvoudig uitvoerbaar?”

In een pressure cooker zijn de partijen samen tot heldere aanbevelingen gekomen en heeft de KNMvD een contributiemodel waarmee ze de komende jaren vooruit kunnen.

Twijfel jij over het contributiesysteem binnen jouw samenwerkingsverband of wil je gewoon even sparren over de mogelijkheden? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zelf contact met jou op.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder