Header circle
Circle
SFG

The Reshoring Connection

Veel bedrijven hebben in de afgelopen decennia om hen moverende redenen hun productie naar het buitenland verplaatst. Nieuwe technologieën, verandering van productiemethoden en wijzigende kostenpatronen zijn redenen om dat te heroverwegen. De samenwerkende opdrachtgevers hebben Wissenraet Van Spaendonck verzocht hen te helpen een ondernemersnetwerk te smeden, waar ondernemers gefaciliteerd worden bij hun vragen en hun business cases, maar ook waar kennis en inspiratie wordt gedeeld met elkaar. Mede daardoor ontstaat er weer een krachtig netwerk voor maakindustrie waar men trots op kan zijn.

Wie is The Reshoring Connection?
The Reshoring Connection is een initiatief van Tilburg University, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Zij geven hiermee een extra impuls aan de innovatie en werkgelegenheid in de regio. Alle partners brengen hun eigen netwerk en expertise in voor dit initiatief.

Wat doet Reshoring Connection?
Ondernemers helpen met een goede business case op Nederlandse bodem. Reshoring gaat over het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland, of het bewust behouden van bedrijfsactiviteiten in Nederland.

De uitdaging
Het faciliteren van een samenwerking tussen partijen in een ondernemersnetwerk waar alle kennis en expertise gebundeld wordt. 

quote

The Reshoring Connection legt nadrukkelijk het accent op de innovatie en potentiele groeimogeljikheden van de ondernemer, waarbij ondernemers uitgedaagd worden ook met elkaar te verkennen waar nieuwe mogeljikheden voor de business liggen.

The Reshoring Connection

Oval projectdetails

Projectdetails

In de voorgaande jaren hebben opdrachtgevers een aantal zaken ontwikkeld die bedrijven zouden kunnen helpen bij de heroverweging van de businesscase. Zo heeft Tilburg University analoog aan de ontwikkelingen in de VS een reshoringtool ontwikkeld op basis waarvan ondernemers de eigen business case kunnen doorrekenen: blijf ik in het buitenland produceren, of is het toch lucratiever om het anders te doen? De samenwerkende gemeenten in middenbrabant hebben een specifieke stimuleringsregeling om innovatieve voorstellen op de arbeidsmarkt te kunnen ondersteunen. Allemaal voorzieningen om de ondernemer extra van dienst te zijn bij het succes en de innovatie van de onderneming en bij een actief arbeidsmarktbeleid in het kader van de participatiewet. 

Opdrachtgevers zochten een partij die deze instrumenten weet te vertalen in een ondernemersnetwerk, waar alle kennis en expertise gebundeld wordt. The Reshoring Connection legt nadrukkelijk het accent op de innovatie en potentiele groeimogeljikheden van de ondernemer, waarbij ondernemers uitgedaagd worden ook met elkaar te verkennen waar nieuwe mogeljikheden voor de business liggen. Daarmee ook wordt een nieuw ecosysteem in de regio gelegd. En voor die regio is de doelstelling uiteraard een sterkere economie, waardoor ook behoud en groei van een aantrekkelijke arbeidsmarkt ontstaat.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder