Header circle
Circle
data managen vereniging
OVAL

Ontwikkelen van een kwaliteitsprogramma arbodienstverlening

De uitvoering van arbeidsgerelateerde zorg en de rol van de bedrijfsarts stond onder druk. Vraag van OVAL was om een programma te ontwikkelen om toegevoerde waarde van de branche te communiceren en op onderdelen kwaliteit en het imago van de branche te verbeteren.

Wie is OVAL?
OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven en adviesbureaus.

Wat doet OVAL?
Oval is actief op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding.

De uitdaging
Ontwikkeling van een kwaliteitsprogramma arbodienstverlening.

Oval quote
quote

Op basis van een communicatieplan is gedurende het hele traject actief gecommuniceerd over de acties en resultaten van het kwaliteitsprogramma.

OVAL

Oval projectdetails

Projectdetails

Als antwoord op de concept tekst van het SER-advies en de kritiek op de branche hebben we samen met een kerngroep van actieve leden gewerkt aan de ontwikkeling van een Kwaliteitsprogramma Arbodienstverlening. Daarin zijn de hoofdlijnen (toegankelijkheid, onafhankelijkheid, kwaliteit en de relatie met de reguliere zorg) vertaald naar een tiental actiepunten. Dit zijn toekomstgerichte, deels innovatieve voorstellen. Hiermee werd onderbouwd dat voor een gezond systeem van arbeidsgerelateerde zorg geen stelselwijziging noodzakelijk was, maar dat er wel verbeterpunten zijn. De branche nam hiermee het voortouw in de discussie over de toekomstige invulling van de arbeidsgerelateerde zorg.

We hebben in nauwe samenspraak met (bestuurs)leden onder meer een checklist basiscontract en een leidraad ontwikkeld, een integriteitsverklaring opgesteld en een pilot voor uitvoering van een second opinion gestart met een groep bedrijfsartsen. Het kwaliteitsprogramma leidde ook tot samenwerking met een brede groep van stakeholders zoals werkgeversorganisaties, vakbonden, beroepsorganisaties, SIVI en Zorgkaart Nederland.

Als secretariaat hadden we als taak het aanjagen, plannen, communiceren en verbinden van de verschillende actielijnen. Verder was cruciaal dat de bij OVAL aangesloten bedrijven zelf handelden conform de vastgestelde actielijnen, ‘practice what you preach’. De implementatie van de verschillende acties bij de leden hebben we daarom actief gemonitord. Op basis van een communicatieplan is gedurende het hele traject actief gecommuniceerd over de acties en resultaten van het kwaliteitsprogramma.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder