Header circle
Circle

Een onafhankelijke geschillencommissie

oval4
SFG

De Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL behandelt klachten over een (arbo)dienstverlener die lid is van OVAL of een dienstverlener die verklaart de uitspraak van de Commissie te zullen erkennen.

Wie is de Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL
De Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL bestaat uit een pool van commissieleden en een voorzitter. De Geschillencommissie wordt bijgestaan door de secretaris (Niels Wessels, werkzaam bij Wissenraet van Spaendonck).

Wat doet de Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL
De Geschillencommissie behandelt klachten van klagende partijen die er een conflict hebben met de betreffende dienstverlener. Bijvoorbeeld als iemand zich onjuist behandeld voelt door de arbodienst of ontevreden is over de klachtafhandeling.

De uitdaging
Het beslechten van geschillen tussen klagende partijen en dienstverleners. Dit kan soms door een onderlinge oplossing te bereiken of anders door het geven van een zwaarwegend advies aan partijen.

Niels Wessels
quote

Met een advies van de Geschillencommissie wordt een geschil onafhankelijk getoetst en is tevens een leermoment voor een dienstverlener in het geval zij onjuist heeft gehandeld.

Niels Wessels, Secretaris Geschillencommissie Arbodiensten | OVAL

Projectdetails

Voorbeelden van klachten die door de Geschillencommissie worden ontvangen, zijn klachten over het handelen van een bedrijfsarts. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de bejegening van de betrokken bedrijfsarts, waarbij er over wordt geklaagd dat klagers niet met respect worden behandeld, de klagende partij niet serieus wordt genomen of dat een bedrijfsarts zich niet onafhankelijk opstelt.

best practises, inspireren

Vaak betreurt een dienstverlener de wijze waarop het contact tussen een klagende partij en de bedrijfsarts heeft plaatsgevonden. Hierbij worden weliswaar excuses aangeboden, maar uiteraard kunnen excuses (veelal) worden voorkomen door proactief en empathisch(er) te handelen.

De secretaris van de Geschillencommissie stelt een verslag en advies op naar aanleiding van de tijdens de procedure ingediende stukken en een hoorzitting die heeft plaatsgevonden, waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn. Door het verstrekken van dergelijke adviezen wordt een geschil onafhankelijk getoetst en zorgt dit voor een leermoment voor een dienstverlener in het geval zij onjuist heeft gehandeld. Dit leidt doorgaans tot kwaliteitsverbetering in de branche.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder