Header circle
Circle
ssfh-gekwalificeerd-personeel

SSFH werkt aan gekwalificeerd personeel in de huisartsenzorg

De huisartsenzorg heeft uitdagingen met betrekking tot het aantrekken van nieuwe instroom en het behouden van personeel. Hoe zorg je er als branche voor dat je in tijden van een veranderende en krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerd personeel hebt om de zorg te kunnen bieden waar iedereen recht op heeft? Wij hebben de strategie van SSFH herijkt, mede aan de hand van een aantal onderzoeken.

Wie is SSFH?
SSFH staat voor Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. SSFH werkt samen aan een goede en gezonde arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. 

Wat doet SSFH?
SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

De uitdaging
Hoe zorg je er als branche voor dat je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en een veranderende arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerd personeel hebt om de zorg te kunnen bieden waar iedereen recht op heeft?

ssfh logo
quote

De huisartsenzorg moet ook in de toekomst met voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel 1e-lijns zorg kunnen blijven bieden die 17 miljoen mensen verwachten.

SSFH, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

ssfh-gekwalificeerd-personeel

Projectdetails

Samenwerken aan een goede en gezonde arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Dat is de ambitie die sociale partners in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) samen hebben. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn werken hierin bestuurlijk samen.

De huisartsenzorg heeft uitdagingen met betrekking tot het aantrekken van nieuwe instroom en het behoud van personeel. Hoe zorg je er als branche voor dat je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en een veranderende arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerd personeel hebt om de zorg te kunnen bieden waar iedereen recht op heeft. Sinds COVID-19 is deze vraag alleen maar actueler geworden. Het is daarom belangrijk dat huisartsen en gezondheidscentra worden ontzorgd bij arbeidsmarktvraagstukken en zich geen zorgen hoeven te maken over het vinden van nieuw personeel.

Samen met Wissenraet Van Spaendonck heeft SSFH afgelopen jaar haar strategie herijkt, mede aan de hand van een aantal onderzoeken die WVS voor SSFH heeft uitgevoerd, resulterend in het volgende doel: 

Voldoende gekwalificeerd personeel in een gezond en veilig werkklimaat, nu en in de toekomst.

Om dit doel te bereiken zijn de activiteiten van SSFH verdeeld over vier aandachtspunten: stages, duurzame inzetbaarheid, (anders) opleiden en digitaliseren.

De vertaling van de strategie naar de praktijk wordt de uitdaging voor 2021. Het betrekken en informeren van alle stakeholders is hierbij essentieel. Wij hebben o.a. een strategisch communicatieplan opgesteld, er wordt op dit moment gewerkt aan een vernieuwde website en het bestaande stelsel om stages te stimuleren is tegen het licht gehouden. Met de uitkomst dat komend jaar hard gewerkt wordt aan het beter ondersteunen van huisartsen, stagiairs en opleidingen om knelpunten die zij nu ondervinden bij stagelopen weg te nemen. Zodat de huisartsenzorg in de woorden van SSFH voorzitter Petra Portengen “ook in de toekomst met voldoende opgeleid en gemotiveerd personeel de 1e-lijns zorg kan blijven bieden die 17 miljoen mensen verwachten.” 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder