Header circle
Circle

Aanpak veilige werkplek met webinar

SSFH ontvangt steeds vaker signalen over agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg. Hoe kun je als branche werkenden in de huisartsenzorg een handvat bieden om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren en externe agressie te voorkomen of te verminderen? Wij organiseerden een live webinar om werkenden in de huisartsensector van deze handvatten te voorzien. 

Wie is SSFH

SSFH is het Sociaal Fonds voor de Huisartsenzorg. Cao-partijen werken hierin samen op het gebied van scholing, arbeidsmarkt en sociaal beleid, met als doel het realiseren van voldoende gekwalificeerd personeel in een gezond en veilig werkklimaat, nu en in de toekomst.

Wat doet SSFH

SSFH focust zich op vier pijlers om haar doel te bereiken: stages, duurzame inzetbaarheid, (anders) opleiden en digitaliseren. In het kader van duurzame inzetbaarheid is agressie en ongewenst gedrag een knelpunt om binnen de praktijk mee aan de slag te gaan.

De uitdaging

Wat moet je als werkgever regelen om een fysiek veilige werkomgeving te organiseren voor je medewerkers? Wat kun je zelf doen om externe agressie te voorkomen of te verminderen? SSFH organiseerde een webinar om de branche van handvatten te voorzien. 

Projectdetails

SSFH ontving steeds vaker signalen over agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg. Soms door eigen collega’s, maar steeds vaker door patiënten en hun naasten. Deels heeft de toegenomen agressie te maken met corona, maar ook de complexere zorgvragen, een tekort aan collega’s en een hoog verzuim zorgen voor een toenemende druk in de eerstelijnszorg. Met als gevolg angst, onzekerheid en frustraties van patiënten en hun naasten die worden geuit in de praktijk. SSFH besloot hiervoor een webinar te organiseren. Het doel van het webinar was om deelnemers handvatten te bieden om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren en externe agressie te voorkomen of te verminderen.

Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan behoud van personeel in huisartsenzorg. Daarom is het belangrijk om in te zetten op een gezonde werk-privébalans, loopbaanontwikkeling en een veilige werkomgeving. Als medewerkers te maken hebben met agressie en ongewenst gedrag heeft dat grote invloed op hun duurzame inzetbaarheid. Het werkplezier neemt af en de sfeer op het werkvloer wordt slechter. Daarnaast zorgt agressie en ongewenst gedrag voor verzuim en uitval en heeft het veel invloed op re-integratie.

SSFH-1920x600-WebinarAgressie onder datum

Programma

Om werkenden in de huisartsenzorg op een laagdrempelige manier te bereiken werd er een gratis webinar georganiseerd. Het programma werd zorgvuldig samengesteld door te focussen op hetgeen waar men behoefte aan heeft: het geven van handvatten om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren door externe agressie te voorkomen of te verminderen. Daarnaast werden de deelnemers voorzien van nuttige tips en inzichten over het leren omgaan met externe agressie en wat te doen tijdens en na een incident. 

Tijdens het webinar ging de gespreksleider in gesprek met een huisarts over een voorval met een verbaal agressieve patiënt. Vervolgens werden er een aantal rollenspellen gehouden door een trainingsbureau in het kader van weerbaarheid. Daarbij kwamen het bewustzijn van je eigen spanningslevel en de fases van agressie met bijbehorende interventies aan bod. Als sluitstuk kwamen medewerkers van de politie aan het woord die betrokken zijn bij ‘Veilige Publieke Taak’. Zij vertelden over wat zorgverleners kunnen verwachten van de politie bij het maken van een melding of doen van aangifte.

Webinar en accreditatie

Het webinar werd live opgenomen in een studio en had ruim 850 deelnemers in de live-uitzending. Voor alle beroepsgroepen in de huisartsenzorg was accreditatie toegekend. Deelnemers konden dus een PE punt verdienen bij het juist beantwoorden van de toetsvragen. Het webinar is daarna ook on demand beschikbaar gekomen. Enkele honderden deelnemers hebben deze al inmiddels al bekeken.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder