Arbeidsverhoudingen

Op zoek naar kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen in jouw branche? Wij helpen werkgevers en werknemers verder naar een gezonde arbeidsmarkt.
Header circle
Circle

Organisaties waarmee we samenwerken

Samenwerken aan goede arbeidsverhoudingen

Wij houden ons al ruim 100 jaar bezig met de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Hierbij kun je denken aan ontwikkelingen en veranderingen in cao’s, AVV’s en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Relevante thema’s hierbij zijn duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen, maar ook (individuele) arbeidsvoorwaardenvorming en beperking van risico’s die het gevolg zijn van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Deze thema’s maken we concreet voor het individu en het collectief zoals ondernemers, branches, O&O-fondsen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Diensten

Ondersteuning cao-onderhandelingen

Wil je nieuwe cao-onderhandelingen starten of lopen jouw cao-onderhandelingen spaak? Wij brengen cao-partijen bij elkaar en faciliteren de onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en in sommige gevallen ook de overheid. 

Wissenraet betere samenwerkingen

Projecten duurzame inzetbaarheid

Wil je voor jouw branche echt werk maken van duurzame inzetbaarheid? Onze projecten zijn gericht op het creëren van een gezond en veilig werkklimaat waarbinnen medewerkers met plezier kunnen werken aan hun ambities en zo inzetbaar blijven voor de branche. Wij zorgen ervoor dat deze projecten succesvol zijn door aansluiting te vinden bij wat ondernemers en medewerkers belangrijk vinden. We verzorgen het projectmanagement en helpen cao-partijen bij de formulering en realisatie van activiteiten. We kiezen uitvoerders, monitoren voortgang en verzorgen de communicatie naar de doelgroep.

Subsidietrajecten

Wil je opleidings- of ontwikkelingsbeleid uitvoeren? Het kan zijn dat hiervoor subsidies beschikbaar zijn. Vaak worden zulke projecten gedeeltelijk gefinancierd met geld van de Europese Unie via het Europees Sociaal Fonds (ESF). Wij ondersteunen in de subsidieaanvraag voor het ESF en regelen alles rondom de aanvraag.

Subsidietrajecten

Instroom nieuw personeel

Wil je nieuw personeel blijven aantrekken? Dan is het van belang dat (jonge) werknemers geïnteresseerd raken in jouw branche. Maar hoe doe je dat? Wij helpen je om jouw branche op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door het initiëren van een imagocampagne of door het leggen van contacten met het (beroeps)onderwijs. 

Arbeidsmarktontwikkelingen

Wil je weten in welke branches het goed gaat en welke minder? Of ben je op zoek naar actuele salarisindicaties om de cao-onderhandelingen in te gaan? Met onze tools krijg je inzicht in deze vragen.

MKB Banenmonitor

Met de MKB Banenmonitor krijg je een actueel beeld en kwantitatief inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen. Voor heel Nederland, maar ook op maat voor jouw regio of branche.

Salarischecker

Met onze Salarischecker kun je eenvoudig het salaris checken van functies die veel voorkomen in de sector. Als branche- of ondernemersorganisatie kan je deze tool tevens als service aanbieden aan je achterban.

Brancherapport Arbeid

Het Brancherapport Arbeid geeft je actuele en betrouwbare inzichten in de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaardenontwikkeling binnen het Nederlandse MKB. Zo heb je inzicht in de trends per branche op landelijk en regionaal niveau.

Klantcases

Onze experts op het gebied van arbeidsverhoudingen

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen.