Klachtmanagement

Wil je als vereniging of organisatie een gemakkelijk systeem voor het managen van je klachten? Klachtregeling.nl ondersteunt verenigingen en organisaties bij klachtafhandeling en geschillenbehandeling.

Header circle
Circle

Organisaties waarmee we samenwerken

OVAL
EPV
BBN
VSR
Klachtregeling
Hibin

Klachtregeling.nl is het digitale systeem voor klachtmanagement

Alle stappen die doorlopen moeten worden voor afhandeling van een klacht zijn in één digitaal portaal beschikbaar. Ingediende klachten worden automatisch geregistreerd en kunnen eenvoudig worden behandeld. Denk hierbij enerzijds aan klachten die door jouw eigen (interne) kwaliteits- of klachtenfunctionaris worden behandeld en anderzijds klachten die (na interne afhandeling) behandeld worden door een externe geschillencommissie. Wil je totaal ontzorgd worden? Klachtregeling.nl kan de inhoudelijke ondersteuning en procesvoering rondom klachten en geschillen volledig uit handen nemen zodat jij je kan richten op je eigen werkzaamheden. Daarnaast benadruk je als samenwerkingsverband op deze manier ook de onafhankelijke positie van de klachtencommissie.

Klachtregeling.nl is het digitale systeem voor klachtmanagement

Klachtregeling.nl is ideaal voor:

BBN

Lees hier hoe onze klanten de samenwerking hebben ervaren.

“Samen met Wissenraet Van Spaendonck hebben wij een professionele branchevereniging voor bedrijfshulpverlening in Nederland tot stand gebracht “

Klachtregeling.nl iets voor jou?

Om de werking van het digitale klachtenportaal te kunnen zien, bieden wij de mogelijkheid om een gratis demo aan te vragen. 


Een greep uit onze andere diensten voor betere samenwerkingen

Communitymanagement

Brancheonderzoek en ledentevredenheidsonderzoek

Vereniging 3.0