Lars Baartmans

Business Developer

Header circle
Circle

Lars Baartmans richt zich op de digitale toekomst van verenigingen en dan met name op de veelbelovende mogelijkheden die online toepassingen voor samenwerkingsverbanden kunnen bieden. De focus ligt daarbij enerzijds op het vinden van een innovatieve invulling voor bestaande behoeften en anderzijds op veelbelovende nieuwe initiatieven. De toegevoegde waarde voor zowel vereniging als achterban is vanaf ideevorming tot realisatie de rode draad.

Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is Lars in verschillende sectoren in diverse marketingfuncties werkzaam geweest. Hoewel de inhoud van werkzaamheden steeds varieerde, was het hoger liggende doel vaak opvallend vergelijkbaar. Keer op keer moest met het inzetten van een digitale transitie de bedreiging van het internet worden omgezet in kansen. Lars was daarbij op alle niveaus betrokken, van strategievorming tot implementatie. Hij combineert zijn opgedane kennis en praktijkervaring met een niet aflatende nieuwsgierigheid en een realistische twijfel aan de status quo.

Kom in contact met Lars Baartmans

013 594 41 02

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!