Giel Schikhof

Verenigingsmanager

Header circle
Circle

Giel Schikhof is sinds 1989 als verenigingsprofessional werkzaam. Hij geeft sturing en ondersteuning aan zeer diverse CAO-, strategie- en visietrajecten. Deze variëren van industriële branches tot aan de paritaire ondersteuning voor sectoren in zorg, welzijn en overheid. Paritair management en daarmee het functioneren ten behoeve van werkgevers én werknemers vormt in zijn benadering een essentieel uitgangspunt.

Zijn inhoudelijke kennis is van belang, maar evenzeer zijn integriteit en betrouwbaarheid waarmee hij invulling geeft aan de ondersteuning.
Recente adviestrajecten omvatten onder meer een aantal ontwikkeltrajecten bij verenigingen en stichtingen, zoals op het terrein van missie en visie van O&O-fondsen, strategische (arbeids)marktverkenningen, procesmanagement bij een fusie-organisatie en benchmarking van arbeidsvoorwaarden en juridische dienstverlening.

Zijn kennis varieert van uiteenlopende terreinen als arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, loon- en functiegebouwen, O&O-fondsen en klachten- en geschillencommissies op het vlak van arbeidsverhoudingen, arbodienstverlening en functie-indeling.

Kom in contact met Giel Schikhof

013 594 44 38

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!