Header circle
Circle
data en kpi verenigingen

Premie-inning Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen

De vraag van het Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen was om te zorgen dat de premie die ondernemingen in de Handel in Bouwmaterialen op grond van de algemeen verbindend verklaarde cao moeten afdragen, door alle ondernemingen wordt afgedragen. Daarnaast moest de inning zo efficiënt en effectief mogelijk zijn en werd er gevraagd om volledig inzicht in het proces en de resultaten ervan voor het bestuur. Inzicht in de financiële huishouding van het Fonds moest leiden tot een jaarrekening die is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, zoals vereist volgens het Toetsingskader AVV.

Oval projectdetails

Projectdetails

We hebben de lijst van premieplichtige bedrijven die wij van de vorige administrateur ontvingen in overleg met het bestuur van het Sociaal Fonds Handel in Bouwmaterialen op veel onderdelen geactualiseerd en gecorrigeerd en gebruikt als basis voor de premie-inning. Daardoor konden we de financiële administratie en de vermogenspositie van het Fonds voor het bestuur beter in kaart brengen. Het bestuur is nu weer in control en heeft zicht op de bestedingsruimte van het Fonds waardoor het zijn bestuurstaak optimaal kan uitvoeren. Tenslotte was het inzicht in de financiële huishouding reden voor de accountant een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening van het Fonds.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder