Header circle
Circle

Ontwikkeling Keurmerk Uitvaartzorg

Nadat de Vestigingswet werd afgeschaft en de uitvaartbranche een aantal malen negatief in de publiciteit is gekomen, werd de urgentie gevoeld om de uitvaartbranche verder te professionaliseren. Daarom werd gevraagd om een Keurmerk voor uitvaartverzorging te ontwikkeling samen met de brancheoranisatie(s).

Wie is SKU?
SKU beheert het keurmerk voor uitvaartondernemingen die aan 6 zekerheden voor de consument voldoen.

Wat doet SKU?
SKU stimuleert de professionalisering van het vak. 

De uitdaging
Het ontwikkelen van een Keurmerk voor uitvaartverzorging.

quote

Ondernemers met het Keurmerk Uitvaartzorg zijn aantoonbaar deskundig, betrouwbaar en transparant.

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Oval projectdetails

Projectdetails

De vraag van de opdrachtgever was om samen met de brancheorganisatie(s) een Keurmerk voor uitvaartverzorging te ontwikkelen, waarin de 6 zekerheden (heldere afspraken over de uitvoering, transparante kostenbegroting, goede organisatie van de uitvaart, bekwaam personeel, doelmatige klachtenafhandeling en jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek) worden geborgd via externe audits.

De positieve resultaten uit dit veldonderzoek hebben ertoe geleid dat het Keurmerk Uitvaartzorg werd ontwikkeld.

Nadat de Vestigingswet werd afgeschaft en de uitvaartbranche een aantal malen negatief in de publiciteit is gekomen, werd de urgentie gevoeld om de uitvaartbranche verder te professionaliseren. Allereerst hebben wij op verzoek van de opdrachtgever de wenselijkheid en haalbaarheid om een keurmerk voor uitvaartverzorging te ontwikkelen en in de markt te zetten onderzocht. Hiertoe hebben we allereerst een verkenning gedaan naar het draagvlak voor het keurmerk bij bedrijven, opdrachtgevers en stakeholders en de financiële haalbaarheid daarvan. De positieve resultaten uit dit veldonderzoek hebben ertoe geleid dat het Keurmerk Uitvaartzorg werd ontwikkeld. Hiertoe zijn in samenwerking met de certificatie-instellingen de normen en eisen van het Keurmerk en de methode van toetsing ontworpen. Deze onafhankelijke certificatie-instellingen controleren jaarlijks of keurmerkhouders nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. Zo biedt het Keurmerk Uitvaartzorg de garantie dat de aangesloten uitvaartondernemers hun organisatie op orde hebben. Dit geeft nabestaanden vertrouwen en zekerheid.
De organisatorische inrichting heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg met een eigen bestuur, bestaande uit een representatieve afvaardiging van ondernemers uit de branche én een Adviesraad, waarin alle stakeholders uit de branche vertegenwoordigd zijn.

Projectdetails

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder