Header circle
Circle
Succesvol debat: "Discriminatie op de arbeidsmarkt"
OVAL

Voorlichtingsbijeenkomsten

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers. Arbodiensten informeren hun eigen klanten over deze wijzigingen, maar partijen als VNO-NCW/MKB en AWVN vragen ons om vanuit OVAL als branchevertegenwoordiger de wijzigingen aan hun leden toe te lichten.

Wie is OVAL?
OVAL is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven en adviesbureaus.

Wat doet OVAL?
Oval is actief op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding.

De uitdaging
Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om leden te informeren.

Oval quote
quote

Voor OVAL zijn de bijeenkomsten een manier om direct voorlichting te geven aan klanten van hun leden.

OVAL

Oval projectdetails

Projectdetails

In het voorjaar van 2017 hebben 3 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden samen met AWVN. In het najaar organiseerde VNO-NCW/MKB in 5 regio’s in het land voor hun leden bijeenkomsten. Naast OVAL leverde ook AWVN en Inspectie SZW een inhoudelijke bijdrage. Voor OVAL zijn de bijeenkomsten een manier om direct voorlichting te geven aan klanten van hun leden en de checklist voor het basiscontract te presenteren voor het goede gesprek tussen werkgever en arbodienstverlener. 

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder