Header circle
Circle

Beheer van het register SMHV

Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) geeft in opdracht van de overheid uitvoering aan het markeringsprogramma voor houten verpakkingen in Nederland conform de mondiale fytosanitaire standaard ISPM 15. SMHV zorgt voor het beheer van het register van erkende ondernemingen, beheer van het controleprotocol (Handboek SMHV) en het vertegenwoordigen van SMHV richting stakeholders zowel in het publieke als private domein. Wissenraet Van Spaendonk ondersteunt SMHV hierin.

Wie is SMHV?
SMHV is een onafhankelijke stichting, die in opdracht van de Nederlandse overheid is opgericht voor de uitvoering van het Nederlandse markeringsprogramma voor houten verpakkingen.

Wat doet SMHV?
SMHV geeft uitvoering aan het Markeringsprogramma in Nederland overeenkomstig de wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen (ISPM 15).

De uitdaging
Het beheer van het Handboek SMHV conform wet- en regelgeving, het doorvoeren van verdere kwaliteitsverbeteringen, goede communicatie met betrekking tot ISPM 15, het markeringsprogramma en het onderscheidende vermogen.

quote

Wissenraet Van Spaendonck heeft vanaf het begin ondersteuning geboden om in Nederland te komen tot een kwalitatief sterk en onderscheidend markeringsprogramma voor houten verpakkingen voor de uitvoering van ISPM 15.”

SMHV

Oval projectdetails

Projectdetails

SMHV is in 2003 in opdracht van de Nederlandse overheid opgericht. De overheid werd geconfronteerd met de verplichting om de mondiale fytosanitaire standaard ISPM 15 in Nederland te implementeren. ISPM 15 stelt als eis dat de overheid toenadering zoekt tot de houten verpakkingsindustrie ten behoeve van het opzetten van een markeringssysteem in eigen land. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) heeft een hoge organisatiegraad en is representatief voor de houten verpakkingsindustrie. Gevolg was dat de EPV – sinds jarenlang klant van Wissenraet van Spaendonck – betrokken raakten bij de ontwikkeling van het Nederlands markeringsprogramma houten verpakkingen.


In goede samenwerking met overheid en houten verpakkingsindustrie is gezorgd voor de oprichting van SMHV, de inrichting van het register en het omzetten en verwerken van de internationale eisen van ISPM 15 in het controleprotocol Handboek SMHV. In de loop der jaren is verder ondersteuning verleend bij het opstellen, beheren en wijzigen van het Handboek SMHV en de positionering van het markeringsprogramma. Dit in samenwerking met verschillende stakeholders waaronder de NVWA, belanghebbende groeperingen in de keten van houten verpakkingen, Certificatie-Instellingen en de Raad voor Accreditatie met als doel een kwalitatief sterk en onderscheidend markeringsprogramma neer te zetten in de branche.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder