Header circle
Circle
data en kpi verenigingen

Keurmerk voor het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem

Hoe zorgen we er voor dat we het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) in de markt borgen en er voor zorgen dat het kaf van het koren wordt gescheiden?
Hoe verstevigen we de positie van VSR-KMS als het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde, transparante en reproduceerbare kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakbranche? Dit waren de vragen van VSR waar Wissenraet Van Spaendonck ondersteuning in bood.

Wie is VSR?
De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken.

Wat doet VSR?
Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al meer dan 40 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding.

De uitdaging
Het creëren van een keurmerk voor het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem.

Oval projectdetails

Projectdetails

We hebben in kaart gebracht welke vormen van zelfregulering er zijn. Op basis van die inventarisatie hebben we geadviseerd om te kiezen voor een keurmerk om de juiste en volledige toepassing van VSR-KMS te borgen. Vervolgens hebben we samen met de Stichting Schoonmaakkwaliteit (SSK) de keurmerkeisen ingericht en ondersteunende documenten opgesteld (waaronder het Handboek, het Reglement VSR-Keurmerk, het Reglement Bezwaar en Beroep, het Reglement voor het gebruik van het logo).
Na vaststelling van de keurmerkeisen, alle documenten en nadat de inrichting van het Keurmerk was afgerond, is de aanmelding voor het VSR-Keurmerk opengesteld en is er via diverse media aandacht aan het keurmerk besteed.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder