Header circle
Circle
SFG
BBN logo

Branchevereniging
Bedrijfshulpverlening Nederland

Samen met BVBN heeft Wissenraet Van Spaendonck de eerste stappen gezet naar het tot stand brengen van een professionele branchevereniging voor bedrijfshulpverlening in Nederland. Door de begeleiding vanuit Wissenraet Van Spaendonck kreeg de branchevereniging focus. Dit is voor BVBN uitgewerkt in een gedetailleerd jaarplan.

Wie is BVBN?
BVBN is een brancheorganisatie voor en door Opleiding- en Adviesbedrijven die op het terrein van Brandveiligheid en BHV in staat zijn om hoogwaardige bhv opleidingen te verzorgen.

Wat doet BVBN?
De organisatie zet zich in voor veilige arbeidsomstandig- heden en heeft hierin een adviesfunctie richting opleiders en instructeurs.

Wat doet BVBN?
De organisatie zet zich in voor veilige arbeidsomstandig- heden en heeft hierin een adviesfunctie richting opleiders en instructeurs.

BBN
quote

BVBN heeft samen met Wissenraet Van Spaendonck de eerste stappen gezet naar het tot stand brengen van een branchevereniging voor bedrijfshulpverlening in Nederland.

Branchevereniging Voor Bedrijfshulpverlening Nederland

BBN Wissenraet

Projectdetails

Maar het hebben van alleen een jaarplan is niet voldoende. Om als branchevereniging wat te kunnen bereiken, zal je zichtbaar moeten zijn. Voor BVBN is samen met onze website-ontwikkelaar en partner een nieuwe website gebouwd. Via de website kan informatie over de BVBN op een simpele en toegankelijke manier worden gevonden.

Leden vragen van hun vereniging of zij hun de toegevoegde waarde kunnen aantonen. Wat zijn voor hen belangrijke thema’s en waar liggen zij wakker van? Hierover gaan we in gesprek met de leden en tonen we inlevingsvermogen vanuit het verenigingsbureau. Door speerpunten te benoemen wordt helder waar de branchevereniging voor staat. Door het volgen en bestuderen van belangrijke thema’s die in de branche spelen, weet Wissenraet Van Spaendonck op welke issues zij alert dient te zijn. Zo zijn we in staat om de branche voor te bereiden op hetgeen wat gaat komen.

Daarbij zijn we niet alleen naar binnen gericht, maar kijken we ook naar wat er in de wereld om ons heen gebeurt.

Daarbij zijn we niet alleen naar binnen gericht, maar kijken we ook naar wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Als we een issue te pakken hebben, maken we samen met BVBN een stakeholdersanalyse en bepalen we onze positie: met wie willen we aan tafel en hoe gaat de agenda eruit zien? Vervolgens nemen we de juiste stappen om het issue zowel binnen als buiten de vereniging te kunnen positioneren. Hiervoor vertalen we de doelstelling in concrete acties en activiteiten. Daarbij maken we uiteraard gebruik van slimme tools.

Loop jij ook met een idee rond?

En wil je deze verwerkelijken door middel van samenwerking met andere verenigingen? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Laat je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt automatisch via e-mail een bevestiging van jouw contactverzoek.

Keurmerkscan

Andere klantcases

Ledenonderzoek NVRA featured

Ledenonderzoek NVRA

De NVRA wil toegevoegde waarde blijven bieden voor haar leden en hoopt door middel van een ledenonderzoek…

Lees verder
data managen vereniging

Herpositionering VSR

Digitalisering en robotisering zijn aan een opmars bezig, ook in de schoonmaakbranche. Welke technische ontwikkelingen zijn dat,…

Lees verder
onafhankelijkheid keurmerk

Keurmerk voor NRTO

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden…

Lees verder
data managen vereniging

Beheer SNA keurmerk

Vraag van de opdrachtgever was het beheer van het SNA-keurmerk waaronder wordt verstaan: beheer van register van…

Lees verder