Maatregelen en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans

Header circle
Circle
arbeidsmarkt

Begin dit jaar is de WAB in werking getreden en zijn regels rondom arbeidscontracten en ontslag veranderd. Zo zijn werkgevers een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een vast contract en krijgen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit wil zij bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contact aan te bieden. Daarnaast wil het kabinet dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Tegelijkertijd moet flexwerk mogelijk blijven waar dat nodig is. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op een veranderende arbeidsmarkt.

In deze whitepaper gaan we in op de belangrijkste maatregelen van en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans.

Download deze Whitepaper

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!