Maatregelen en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

1
9 downloads

Maatregelen en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

arbeidsmarkt

Meer balans tussen vast werk en flexwerk

Begin dit jaar is de WAB in werking getreden en zijn regels rondom arbeidscontracten en ontslag veranderd. Zo zijn werkgevers een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een vast contract en krijgen payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit wil zij bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contact aan te bieden. Daarnaast wil het kabinet dat werknemers met flexibele contracten meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Tegelijkertijd moet flexwerk mogelijk blijven waar dat nodig is. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op een veranderende arbeidsmarkt.

In deze whitepaper gaan we in op de belangrijkste maatregelen van en toelichting op de Wet arbeidsmarkt in Balans.

Download deze Whitepaper

Over ons

Niels Wessels is sinds februari 2016 werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck. Vanuit zijn juridische achtergrond is Niels werkzaam voor BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers. Verder zet Niels zich in voor Klachtregeling.nl. Hierbij ondersteunt hij diverse klachten- en geschillencommissies op inhoudelijk en procesmatig vlak op het gebied van onder meer arbodienstverlening, sociale woningbouw en belastingadvies. Daarnaast heeft hij ervaring met het inrichten van nieuwe klachtencommissies en het opstellen van (klacht)reglementen. Daarnaast is Niels verantwoordelijk voor de ondersteuning van cao-partijen en is hij bekend met het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten en het beoordelen van algemene voorwaarden en statuten. Niels heeft een opleiding Nederlands recht, accent privaatrecht, gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn...

Blijf op de hoogte van de laatste info

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!