Niels Wessels

Verenigingsmanager

Header circle
Circle

Niels Wessels is sinds februari 2016 werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck. Vanuit zijn juridische achtergrond is Niels werkzaam voor BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers. Verder zet Niels zich in voor Klachtregeling.nl. Hierbij ondersteunt hij diverse klachten- en geschillencommissies op inhoudelijk en procesmatig vlak op het gebied van onder meer arbodienstverlening, sociale woningbouw en belastingadvies. Daarnaast heeft hij ervaring met het inrichten van nieuwe klachtencommissies en het opstellen van (klacht)reglementen.

Daarnaast is Niels verantwoordelijk voor de ondersteuning van cao-partijen en is hij bekend met het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten en het beoordelen van algemene voorwaarden en statuten.
Niels heeft een opleiding Nederlands recht, accent privaatrecht, gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn studie deed hij praktijkervaring op bij een deurwaarderskantoor, een notariskantoor en een verzekeringsmaatschappij.

Kom in contact met Niels Wessels

013 594 42 05

Content van Niels Wessels

Geen artikelen gevonden

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!