Dialogiseren met je medewerker

Header circle
Circle

Praten over functioneren en het beoordelen van mensen is een vast onderdeel van
de HRM cyclus. In vrijwel elk boek of publicatie komt naar voren dat het belangrijk is
en wordt beschreven waarom het zo’n cruciaal onderdeel is in deze cyclus. De
belangrijkste reden is bekend en logisch. Ondanks alle technologische
ontwikkelingen en de digitalisering van werkzaamheden is de mens nog steeds de
belangrijkste succesfactor in elke organisatie. Dit geldt wellicht nog meer voor het
MKB. Die belangrijkste succesfactor verdient aandacht.

Download deze Whitepaper

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!