Roland Huisman

Verenigingsmanager

Header circle
Circle

Roland Huisman is sinds 1989 als verenigingsprofessional werkzaam voor brancheorganisaties en andere samenwerkingsverbanden. Naast het oprichten en inrichten van nieuwe samenwerkingsinitiatieven heeft het adviseren en doorontwikkelen van brancheorganisaties daarbij centraal gestaan.

Binnen een groot aantal branches / sectoren is Roland Huisman actief met vraagstukken op het gebied van zelfregulering, organisatie en/of strategie. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan het opzetten van keurmerktrajecten, gedragscodes, strategische bestuursessies en het doorlichten (verbeteren) van brancheorganisaties dan wel bureauorganisaties.

Ook met interim-management heeft Roland Huisman de nodige ervaring opgedaan. Daarbij is niet alleen zorg gedragen voor de continuïteit van de werkzaamheden, maar zijn ook verbeterplannen uitgewerkt waarmee de organisaties zich verder kunnen professionaliseren.

RolandHuismann

Kom in contact met Roland Huisman

013 594 45 94

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!