Hoe organiseer je een onafhankelijke structuur van een keurmerk?

Header circle
Circle
belangenbehartiging verenigingen

Een keurmerk heeft een bestuurlijke structuur nodig om te kunnen functioneren. Hoe richt je deze structuur in en op welke manier kan je het beste de besluitvorming binnen je keurmerk organiseren?

In dit artikel wordt ingegaan op de manier waarop je een keurmerk onderbrengt in een stichting en de aanwezigheid van een goede regeling voor klachten, bezwaar en beroep. Lees het artikel.

Download dit Artikel

Kennisbank
Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!