De basics van issuemanagement

Header circle
Circle
strategisch samenwerken

Traditionele grenzen tussen sectoren vervagen. Daardoor neemt het belang van overkoepelende thema’s en integrale oplossingen toe. Wil je als branche toegevoegde waarde blijven leveren voor maatschappelijke vraagstukken en issues, dan zijn vaak nieuwe vormen van samenwerkingen nodig.

Een strategische issueaanpak helpt bij de zoektocht naar en invulling van strategische allianties tussen branche- en/of beroepsorganisaties of bedrijven. Dat kan zijn op specifieke en afgebakende thema’s en in een flexibele of permanente structuur. Bij strategisch issuemanagement ontstaan altijd veel vragen. Wat is het precies? Hoe pak je het aan? Hoe detecteer je issues? Hoe maak je een inventarisatie? Wat zijn de verschillende fases van een issue? Wat als een issue een crisis is of wordt? Hoe agendeer je issues binnen je vereniging? En hoe positioneer je een issue buiten je vereniging? Is het nodig om met andere partijen samen te werken en hoe sluit je allianties?

Anders samenwerken

Maatschappelijke ontwikkelingen als flexibilisering, vergrijzing en ontgroening, digitalisering en internationalisering hebben invloed op de wijze van samenwerking. We zien een verschuiving van de traditionele, allesomvattende samenwerking naar een meer flexibelere samenwerking gericht op een issue. Er ontstaat meer behoefte aan gelegenheidsallianties tussen verenigingen op integrale issues waarin men gemeenschappelijke belangen kan managen.

Leden vragen van hun vereniging dat zij hun toegevoegde waarde laten zien door zich te richten op de voor hen belangrijke thema’s. Die thema’s moet je dan wel kennen. Hiervoor heb je een open dialoog met de leden nodig en inlevingsvermogen van het verenigingsbureau. Daarnaast is het flexibiliseren van budgetten belangrijk, zodat er ook ruimte ontstaat om op de actuele issues in te spelen. Hierbij hoort een issuegerichte flexibele aanpak.

Download deze Whitepaper

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!