Impact maken met je netwerk

Header circle
Circle

Verenigingen en brancheorganisaties zijn van groot belang in onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat zaken voor elkaar komen, in het belang van de leden maar veelal ook in maatschappelijk belang. Verenigingen zijn de drijvende kracht achter het verbinden van mensen en zorgen voor waardevolle ontmoetingen. Een goed netwerk is dan ook van groot belang om impact te kunnen maken.

De rol van verenigingen in de maatschappij is door corona enorm duidelijk naar voren gekomen. Het heeft geholpen om zaken zichtbaar te maken en verenigingen en brancheorganisaties hebben daar hun rol in kunnen pakken. Signalen van leden over knelpunten in de dagelijkse praktijk kwamen snel op de tafels van besluitvormers. En ook de politiek wist verenigingen bijzonder goed te vinden om te overleggen over de noodzakelijke coronamaatregelen. In tijden van crisis zoeken we verbinding en dan blijkt een goed netwerk enorm waardevol te zijn.

“Alle stakeholders, waaronder zorgverzekeraars, overheid, fabrikanten en medische beroepsverenigingen, moeten ons zien als partij van belang”, vertelt Michiel van Campen, directeur bij Nefemed. ”We vertegenwoordigen zo’n 70% van de intramurale en extramurale markt, dus met ons heb je direct een aanzienlijk deel van de industrie mee. Daardoor komen we ook aan tafel, en kunnen we invloed uitoefenen.” Nefemed laat zien dat een goede positionering in netwerk en inhoud essentieel zijn voor impact bij stakeholders en onmogelijk zonder betrokken leden. “De impact die we hebben in de samenleving is groot. Door de inzet van medische hulpmiddelen kunnen eindgebruikers weer participeren in de maatschappij, in werk en hobby.”

De impact van verenigingen is in de eerste plaats gericht op relevantie voor de achterban. Zij kijken heel anders naar maatschappelijke thema’s. Uit het Nationaal Verenigingsonderzoek 2021* blijkt dat de meeste brancheorganisaties continue aandacht schenken aan thema’s als duurzaamheid en energietransitie, eerlijke handel en digitalisering en cybersecurity. Een goed netwerk is dus van groot belang om impact te kunnen maken op actuele thema’s als deze.

Lees het volledige artikel van Michiel uit het eerste nummer van VM van 2022 met als thema “Impact”.

Een initiatief van DNA en IVBB, uitgevoerd door Panteia.

Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!