Samen strategisch vooruit kijken

Header circle
Circle

Bij Wissenraet Van Spaendonck slaan we de handen ineen met verenigingen om een langdurige en vruchtbare samenwerking te creëren. Naast het slim inspelen op de actuele behoeften op de korte termijn, richten we onze blik ook veel verder vooruit naar de krachten die de toekomst zullen vormgeven.

Met foresighting en scenario denken brengen we een extra dimensie aan in onze aanpak. Op die manier geven we als Wissenraet Van Spaendonck verenigingen inzicht in wat er op hun pad gaat komen. Met die waardevolle kennis in handen, kunnen zij hun positie versterken en een blijvende, relevante impact hebben op hun leden. Want succesvolle organisaties onderscheiden zich door een uitstekende voorbereiding op wat er mogelijk op hen af gaat komen.

We legden Lars Baartmans, Business Development Manager bij Wissenraet Van Spaendonck, drie vragen voor rondom foresighting, de toevoegde waarde voor verenigingen en het belang van data hierbij.

1. Wat is de toegevoegde waarde van foresighting voor verenigingen?

Een vereniging die foresighting inzet, doet dat niet alleen voor zichzelf. De betrokkenheid van leden speelt hierin een grote rol en de verkregen inzichten worden gedeeld met de achterban. Dat versterkt de waarde van het lidmaatschap. En er zijn meer voordelen te benoemen. Met foresighting kun je de onzekerheid van de toekomst verminderen. Je creëert extra tijd voor voorbereiding en actie wanneer potentiële ontwikkelingen zich voordoen, wat resulteert in doelgerichtere strategische beslissingen. En die kunnen weer beter worden uitgelegd aan stakeholders. Dit geldt voor inspanningen op maatschappelijk en publicitair vlak. Over de hele linie wordt de kans op succes groter en worden de negatieve gevolgen van risico’s kleiner, zowel voor de vereniging als voor de leden.

2. Hoe werkt foresighting?

Een kwalitatieve, systematische methode om ideeën over de toekomst in kaart te brengen: dat is foresighting. Belanghebbenden en experts gaan met elkaar in dialoog en met collectief denkwerk verkennen zij gezamenlijk zogenaamde ‘drijvende krachten van verandering’. Vervolgens brengen ze aannemelijke trends en relevante toekomstige ontwikkelingen in kaart. Met de uitwerking hiervan is het mogelijk om te bepalen welke acties proactief nodig zijn. Je kunt bepalen welke (gewenste) rol je moet spelen om gestelde doelen te halen. 

Foresighting is geen statische momentopname, maar een voortdurend proces. Dit komt doordat de toekomst altijd voor ons blijft liggen en doorlopend onzekerheden met zich meebrengt. Het is onmogelijk om die eenmalig in kaart te brengen en vervolgens dit als onveranderlijk gegeven te accepteren.

3. Waarom is inzicht hebben in data belangrijk voor foresighting?

Geen enkele ontwikkeling komt zomaar uit de lucht vallen. Er is altijd een aanleiding, hoe klein die soms ook mag lijken. Daarom is het belangrijk om hier al in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht in te krijgen. Wat op dit moment misschien onbeduidend lijkt, kan in de toekomst een enorme verandering teweegbrengen.

Een grondige contextanalyse is geen gemakkelijke opgave, maar met de juiste aanpak absoluut haalbaar. Bij foresighting maken we gebruik van het DESTEP-raamwerk, waarmee we op zes deelgebieden kijken naar hoe de wereld om ons heen verandert. Door middel van doelgerichte data-analyse kunnen we vaststellen welke ontwikkelingen de vereniging het meest zullen beïnvloeden en hoe waarschijnlijk deze zullen zijn.

De toekomst wacht niet, maar met de kracht van foresighting en een gedegen contextanalyse kunnen verenigingen zich voorbereiden op de uitdagingen en kansen die voor ze liggen. Door samen te werken, inzichten te delen en proactieve acties te ondernemen, hebben we in een wereld vol verandering de sleutel tot duurzaam succes in handen – zowel voor de vereniging als voor haar betrokken leden.

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!