Belangenbehartiging: een plek in de arena vinden

Header circle
Circle
belangenbehartiging verenigingen

Wanneer ben je als vereniging relevant? Hoe kan je de profilering naar buiten zo inrichten dat je een plek kan veroveren in de arena waar al zoveel andere partijen zitten? Welke keuzes maak je? Uit de laatste resultaten van The Next Step Scan van Vereniging 3.0 blijkt dat net iets meer dan de helft van de verenigingen goed is aangesloten op de belangen van de leden en wordt gezien als spreekbuis.

Inmiddels zijn er bijna tweehonderd scans ingevuld op de website van Wissenraet Van Spaendonck. Met deze scan kunnen stichtingen, verenigingen en brancheorganisaties de actuele situatie, de toekomstbestendigheid en de ledenrelevantie van hun dienstenpakket in kaart brengen. De volledige resultaten kun je onderin de pagina downloaden.

Samenwerking wel, jongeren niet

We kunnen dus al een aantal conclusies trekken. Zo zoeken veel verenigingen samenwerkingen met andere partijen om maatschappelijke issues aan te pakken, ondernemen ze concrete activiteiten om de kwaliteit van de branche of beroepsgroep te verbeteren en wordt er iedere een tot drie jaar nagedacht over kansen, bedreigingen en verbeterpunten. Natuurlijk zijn er ook zaken die beter kunnen. Van de ingevulde scans valt op dat velen jongeren nog niet actief zijn bij het opstellen van een visie of bij het toekomstbestendig maken van de vereniging (zie het eerdere artikel deze week over hoe Logeion dat aanpakt. En vaak beschikken verenigingen ook nog niet over een stakeholderanalyse.

Samen kom je verder

Als we specifiek kijken naar belangenbehartiging, dan vallen daar een aantal zaken op. Ruim de helft van de verenigingen heeft het vermogen om snel te reageren op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Een even zo groot percentage is goed aangesloten op de belangen van de leden en wordt gezien als spreekbuis. Opvallend is dat bijna zeventig procent van de respondenten een samenwerking met andere partijen opzoekt om maatschappelijke issues aan te pakken.

Belangenbehartiging voor luchtkanalen

John Griep, verenigingssecretaris bij Luka (vereniging van luchtkanalenfabrikanten), kan erover meepraten. Door behoefte naar een professionaliseringsslag besloot de vereniging The Next Step Scan in te vullen. “Van oudsher zijn kwaliteit en techniek belangrijke speerpunten. Dat moet ook zo blijven. Tegelijkertijd zagen we dat we minder zichtbaar zijn in de markt. We hebben ons lang gericht op interne kwaliteitsverbetering, richting de leden. Door de scan en de analyse zagen we in dat het meerwaarde biedt voor de leden als we meer naar buiten treden, en samen met andere organisaties optrekken.”

Concreet resultaat

Dat optrekken met andere organisaties zetten ze direct door. Zo is er met Binnenklimaat Nederland contact geweest voor het opzetten van een gezamenlijke opleiding voor servicemonteur van luchtkanalen,. Mogelijk sluit Luka zich ook aan bij hun platform, waar schone lucht centraal staat. “Het is een brede arena met veel partijen die zich bezig houden met bouw, ventilatie, luchtkanalen. We positioneren ons met kwaliteit, geven bijvoorbeeld ook een Luka Certificaat uit, dat is inmiddels de marktstandaard. Met die positionering kunnen we makkelijk samenwerken met bijvoorbeeld Binnenklimaat Nederland, Techniek Nederland of Gebouwschil Nederland.”

Luka ging meer aandacht vragen voor hun kwaliteitscertificaat. Via een flyer, via de media en via de website. “We merkten dat men het steeds meer ging herkennen; er komen meer aanvragen, zelfs meer leden voor de vereniging. En opdrachtgevers vragen er steeds meer om, een directe toegevoegde waarde voor onze leden dus.”

Scan als leidraad

Ook de ledenvergaderingen worden steeds meer gericht op de markt en kennisuitwisseling. “In alles zijn we de verschuiving aan het maken van intern naar extern. We staan meer in de maatschappij en beseffen dat we een speler zijn op een belangrijk issue, zoals ventilatie nu is. Zo kunnen we belangenbehartiging nog beter inzetten voor onze leden.” De scan, met kwaliteiten én verbeterpunten geldt inmiddels als een leidraad. “Iedere bestuursvergadering wordt het wel aangehaald, het heeft ons veel inzicht gegeven.”

Download deze Onderzoeksrapport

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!