Uitvraag loonsomopgave sociale fondsen en O&O fondsen  

Header circle
Circle

Jaarlijks betalen organisaties die (verplicht) zijn aangesloten bij een sociaal fonds of een O&O fonds (Opleidings- en Ontwikkelfonds) een premie aan het fonds. Deze inkomsten worden onder andere gebruikt om de ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van de werknemers in de sector te bevorderen. Om de premie te kunnen innen wordt de aangesloten organisaties gevraagd hun loonsomopgave te doen. Deze uitvraag gebeurt meestal in het eerste kwartaal van het betreffende jaar. 

Werkgevers en werknemers in een sector zijn verplicht om deze premie te betalen als de cao van een sector algemeen verbindend is verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van een cao zijn verplicht premie af te dragen. Dit betekent ook dat de fondsen alle activiteiten en de te besteden gelden dienen te verantwoorden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de cao van een sociaal fonds of O&O fonds worden door de sociale partners van een sector afspraken gemaakt over de hoogte van het premiepercentage. De hoogte van deze premie is derhalve sector specifiek. 

Activiteiten sociale fondsen en O&O fondsen 

De voornaamste doelen van deze fondsen zijn het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en het organiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Deze doelen worden door de sociale partners van het fonds vastgelegd in de cao van de sector.  

Voorbeeld O&O fonds Orsima 

O&O fonds Orsima vertegenwoordigt 50 bedrijven in de industriële dienstverlening en de circa 2.500 werknemers die daar werkzaam zijn. Zij worden ondersteund door Wissenraet Van Spaendonck. Margriet de Peuter is al sinds jaren de Paritair Manager. Haar motto is ‘Samen bereik je meer!’. Binnen Orsima zie je dat dit echt werkt. Margriet: “Door de goede samenwerking tussen het team, het bestuur en de ondersteuning vanuit het secretariaat zie je dat er enorm veel bereikt wordt voor de sector. Er worden veel mooie stappen gemaakt en belangrijke activiteiten uitgevoerd om werkgevers en werknemers optimaal te ondersteunen bij allerlei kwesties waar de sector voor staat en de komende jaren voor komt de staan. Denk hierbij aan het langer moeten doorwerken tot aan de pensioenleeftijd en de krappe arbeidsmarkt. Een gezamenlijke aanpak is efficiënter en heeft het meeste draagkracht.” 

Bij dit O&O fonds Orsima wordt een deel van de premie besteed om de ontwikkeling van werknemers in de sector te bevorderen door een subsidieregeling aan te bieden op opleidingen. Dat geldt ook voor vitaliteit en gezondheid. Er worden Quickscans aangeboden waarmee werknemers bijvoorbeeld kunnen toetsen hoe hun werkplezier ervoor staat. Verder worden er toolboxen aangeboden om voorlichting te geven over onderwerpen die specifiek van belang zijn voor de werknemers uit deze sector. Al deze activiteiten zijn gericht op het creëren van een veilig en gezond werkklimaat in de sector en dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen om gezond en met plezier te blijven werken tot aan het pensioen. Daarnaast is er een cao-helpdesk voor alle vragen die de bedrijven en hun werknemers hebben over de cao.  

Premie-inning door Wissenraet Van Spaendonck 

Wissenraet Van Spaendonck verzorgt en ondersteunt besturen van verschillende sociale fondsen en O&O fondsen bij hun premie-inning van begin tot eind. Zij zijn betrokken bij de uitvraag van de loonsom tot en met de facturatie, maar ook bij de uitvoering van alle activiteiten die worden gefinancierd uit deze premies en het inzichtelijk maken en verantwoorden hiervan door het opstellen van een Jaarverslag en een Jaarrekening. De besturen van de fondsen blijven altijd in the lead, maar worden hierin volledig en deskundig geadviseerd en ontzorgd door ervaren professionals.  

Lees ook het artikel ‘Hoe richt je de premie-inning van jouw sociale fonds optimaal in?’ op de Kennisbank.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!