Compliance-pagina is live

Header circle
Circle

Wissenraet Van Spaendonck vindt het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn voor haar klanten. Bestuurders van verenigingen en stichtingen zijn niet altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving die bestaat rondom trustdienstverlening en verenigingsmanagement. Door onze werkzaamheden goed te regelen ontzorgen wij bestuurders.

Wet toezicht trustvergunning 2018

Om de integriteit van het Nederlandse financiële sector te bevorderen is in 2019 de Wet toezicht trustvergunning 2018 (wtt 2018) van kracht gegaan. Voor verenigingsmanagementbureaus die bepaalde trustdiensten verlenen is een trustvergunning verplicht onder deze wetgeving.

Domicilie plus

Bij Wissenraet Van Spaendonck wordt ‘domicilie plus’ aangeboden, dit is één van de soorten trustdiensten die onder de Wtt 2018 valt. Domicilie plus houdt in dat een verenigingsmanagementbureau naast het bieden van een vestigings-/postadres óók secretariële en financiële diensten uitvoert. Dit kan handig zijn voor organisaties, verenigingen of stichtingen die geen fysieke aanwezigheid willen of kunnen hebben op een bepaalde locatie, maar toch een formeel zakelijk adres nodig hebben om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Wissenraet van Spaendonck is in bezit van een trustvergunning en ontzorgt hiermee uw brancheorganisatie.

Meer informatie over hoe we binnen Wissenraet van Spaendonck onze compliance activiteiten hebben geregeld, is te vinden op onze compliance-pagina. Hier vind je ook een FAQ waarin we vragen beantwoorden over trustdiensten en de bijbehorende vergunningen.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!