Verenigingsmanagementbureaus onder de loep bij DNB in het kader van de Wtt 2018

Header circle
Circle

De Nederlandsche Bank (DNB) roept verenigingsmanagementbureaus op zich te laten beoordelen of zij onder de reikwijdte van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) vallen. Wanneer een verenigingsmanagementbureau trustdiensten verleent is een vergunning van DNB vereist. Wissenraet Van Spaendonck voldoet aan de regels rondom trustdiensten en is in het bezit van een trustvergunning.

Wissenraet Van Spaendonck vindt het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn voor haar klanten. “Bestuurders van verenigingen en stichtingen lopen steeds meer risico op aansprakelijkheid, maar zijn niet altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ook accountants zijn verplicht om tijdens hun controle te kijken naar de mate waarin bestuurders voldoen aan deze wet. Door de trust goed te regelen kunnen we bestuurders hierin ontzorgen. Met de inrichting en toepassing van onze compliance-activiteiten voldoen we aan de verplichtingen die deze wet kent”, aldus Wijnand van Unen, directeur bij Wissenraet Van Spaendonck.

De Wtt 2018 is primair gericht op de bevordering van de integriteit van het Nederlandse financiële stelsel. Voor verenigingsmanagementbureaus die trustdiensten verlenen, zoals het bieden van een vestigings-/postadres in combinatie met secretariële en financiële diensten (domicilie plus), is een trustvergunning verplicht. Het is verboden voor verenigingsmanagementbureaus om het vestigings-/postadres van klanten op reguliere basis uit te besteden aan domicilieverleners.

Wissenraet Van Spaendonck vindt het belangrijk om zorgvuldig en integer om te gaan met de financiële middelen en het vermogen van klanten. Ook op bestuurlijk vlak is integriteit en vertrouwen belangrijk, want bestuurders van trustkantoren worden hierop getoetst door DNB. Zij voeren hier actief beleid op. Wanneer een verenigingsmanagementbureau in het bezit is van een trustvergunning, kunnen klanten erop vertrouwen dat hun vereniging of stichting in goede handen is.

Sinds oktober 2021 is Wissenraet Van Spaendonck een officieel trustkantoor en in het bezit van een trustvergunning van DNB.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!