Juni ALV-maand: is dat nog wel van deze tijd?

Header circle
Circle

In de wereld van verenigingen staat de maand juni synoniem voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Vroeger draaide het vooral om het bespreken van documenten en het informeren van leden over de stand van zaken binnen de vereniging. Maar tegenwoordig is ledenbinding van veel groter belang. De ALV evolueert steeds meer naar een platform dat niet alleen informeert, maar ook inspireert en een groot netwerk biedt. Hierdoor is de ALV waardevoller geworden voor de leden. Verschillende verenigingen hebben hun ALV omgevormd tot een kennis- en inspiratiebron. 

EPAL Nederland: een ALV die bijdraagt aan marktontwikkelingen 

Een internationale vereniging die verantwoordelijk is voor de organisatie van ’s werelds grootste open palletpool, dat is EPAL. Onder hun vlag gaan circa 650 miljoen houten pallets en ladingdragers rond. Vanuit het hoofdkantoor in Düsseldorf worden de internationale belangen behartigd, daarnaast zijn er tientallen organisaties voor de landelijke of regionale vertegenwoordiging betrokken.

Zo ook EPAL Nederland, welke de organisatievorm heeft van een vereniging. Deze vorm past goed: als non-profitorganisatie heeft EPAL Nederland geen commerciële belangen. Zij is er om te zorgen dat de 1.600 internationale EPAL-licentiehouders ook in Nederland gesteund worden, en dat de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van de keten daarmee wordt gesteund.  Dat maakt dat haar verenigingsactiviteiten dan ook geconcentreerd zijn op marktontwikkelingen, kennisdelen en kwaliteitsborging in duurzame ketens.

De algemene ledenvergadering is voor EPAL Nederland een belangrijk instrument om hieraan bij te dragen. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomsten komen marktpartijen samen om ervaringen uit te wisselen, positie te bepalen, en te onderzoeken hoe EPAL ook het voortouw kan nemen als het gaat om innovaties in logistieke waardeketens. De ALV heeft dus niet alleen een verenigingsfunctie, maar draagt primair bij aan de marktontwikkelingen en het in standhouden van de kwaliteit van het internationale systeem binnen de landsgrenzen.

Dat doet EPAL Nederland allereerst door een inspirerende locatie te zoeken die gelieerd is aan de branche, zoals een toeleverancier, een grote marktspeler of een branchegenoot die werkt met producten van EPAL (denk aan afvalverwerkers of houtrecyclers). Vervolgens wordt er een programma opgezet waarin de juiste combinatie wordt gezocht tussen marktduiding, inspiratie en besluitvorming. Dit doen zij onder andere door het betrekken van interessante sprekers of andere kennisdragers binnen de sector. Deze opzet is succesvol, EPAL Nederland ziet de deelnemers aan haar ALV’s de laatste jaren toenemen. Mede door het feit dat het nuttige en plezierige gecombineerd is.

De samenwerking wordt versterkt bij NVG 

NVG, de Nederlandse brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van huisdiervoeding, vervult een belangrijke rol als kenniscentrum voor iedereen die professioneel bezig is met huisdiervoeding. Om de twee jaar organiseert NVG een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor haar leden. Deze maand (juni) is het weer zover. NVG gelooft in de kracht van samenwerking en hecht waarde aan betrokkenheid. Tijdens de ALV worden cruciale besluiten genomen die de strategie van de organisatie bepalen en collectieve vooruitgang mogelijk maken. 

NVG zorgt ervoor dat de ALV meer is dan alleen een vergadering. Ze combineert deze bijeenkomst altijd met een kennissessie, zodat de leden waardevolle inzichten kunnen meenemen die ze in hun dagelijkse bedrijfsvoering kunnen toepassen. Hiervoor worden gastsprekers uitgenodigd, interactieve workshops gehouden of er wordt een sessie georganiseerd om kennis uit te wisselen over een actueel thema. Daarbij wordt een toepasselijke locatie gezocht.

De leden vormen samen een hechte club, hún club. Daarom is een hoge opkomst en verbinding van essentieel belang voor een succesvolle voortzetting van de vereniging. Het creëren van ruimte voor netwerken en het uitwisselen van gedachten is dan ook een integraal onderdeel van de ALV. Naast de formele vergadering en de kennissessie wordt de bijeenkomst altijd afgesloten met een gezellig netwerkmoment. Op deze manier kunnen ze verenigd vooruitgaan als een sterke en samenwerkende club.

FEDA: hoe een ALV heeft geleid tot een volle eventskalender 

Brancheorganisatie FEDA is het ondernemersplatform in de aandrijf- en automatiseringstechniek. Het netwerk van brancheorganisatie FEDA is heel divers en bestaat uit een variëteit van industriële automatiseerders, leveranciers van elektromotoren, pneumatische, hydraulische of robotoplossingen en systeemintegratoren. De lijst met toepassingen waar deze systemen voor worden gebruikt is eindeloos. Van de voedingsmiddelenindustrie tot de auto-industrie, van de farmaceutische industrie tot de landbouwsector, overal kom je technologieën tegen van FEDA-leden. 

Waar FEDA voorheen een vereniging was die vooral gericht was op de technologie, is dit nu veel meer een rode draad geworden. FEDA biedt leden steeds meer een netwerk en inspiratie voor bedrijfsvoering, business en belangen. Daarmee is de inhoud en opzet van de halfjaarlijkse ALV ook veranderd.

De ALV heeft zich bij FEDA doorontwikkeld tot een platform voor leden, waarin tijdens interactieve sessies allerlei trends en ontwikkelingen op het gebied van human resources, marketing, sales en finance centraal staan. Maar ook worden vertegenwoordigers van andere branche- of ondernemersverenigingen uitgenodigd om een pitch te houden over de uitdagingen in de marktsegmenten die zij vertegenwoordigen. Marktsegmenten waar de leden van FEDA dan weer iets kunnen betekenen in de vorm van het verbeteren van duurzaamheid, digitalisering, de transitie naar elektrificatie of het oplossen van het arbeidstekort door robotisering. Het succes van de ALV heeft er zelfs toe geleid dat FEDA gedurende het jaar meer eventconcepten voor haar leden is gaan ontwikkelen. Deze events, waarin ontmoeting, kennisuitwisseling en innovatie centraal staan, zijn van grote waarde gebleken voor de groei van het netwerk.

Vernieuwing door de ALV 

Zoals uit deze drie voorbeelden blijkt, hoeft de ALV geen verplicht nummer te zijn. Het kan het startpunt worden van bruisende innovaties binnen een vereniging. Wissenraet Van Spaendonck heeft ervaring met het ontwikkelen van vernieuwende concepten voor Algemene Ledenvergaderingen. Met onze expertise kunnen we een ALV organiseren die veel verder gaat dan alleen een vergadering, en die leden – én het netwerk van de vereniging – inspireert, verbindt en versterkt. Samen kunnen we een uniek en waardevol evenement creëren dat aansluit bij de behoeften en doelen van de vereniging.

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!