Het betrekken van jongere leden in een vereniging

Header circle
Circle
jongeren vereniging

Het betrekken van jongere leden is voor vele verenigingen een uitdaging. Uit onderzoek van Wissenraet Van Spaendonck (3.0 scan) blijkt dat slechts 18% van de verenigingen jongeren actief betrekt in hun organisatie. Waar heeft deze doelgroep behoefte aan en hoe pas je dat binnen je vereniging? En ook: wat kan het opleveren? André Manning is directeur van Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Binnenkort verlaat hij Logeion voor een andere uitdaging, maar hij blijft overtuigd van het belang van de energie van jongeren voor zijn vereniging.

Vlak voor de zomer zette André samen met Wissenraet Van Spaendonck en BrancheWerk voor een strategiedag The Next Step Scan van Vereniging 3.0 in. “Eens per jaar bekijken we onszelf kritisch: hoe gaat het met de vereniging, wat zijn de trends waar we rekening mee moeten houden voor de toekomst? Ik werk zelf op een mix van onderbuikgevoel en datagebruik. Voor dat laatste stuk was de scan echt een uitkomst.”

Thema 7: Verbinding en Dialoog

De uitslagen werden op de dag zelf gepresenteerd. Zoals verwacht voor een vereniging van communicatieprofessionals, scoorde Logeion boven de benchmark op thema 7 van de scan: Verbinding en Dialoog. Maar natuurlijk waren er ook uitdagingen, zoals de maatschappelijke oriëntatie. “Het gaf ons weer richting: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? We hebben daardoor een hele interessante discussie gevoerd aan de hand van de uitslagen. Hoe geef je alle verschillende groepen in de vereniging de juiste kracht en ambitie om volgende stappen te zetten en bevlogen mee te nemen? Hoe positioneren we ons? De jongeren hebben we als aparte groep daarin besproken.”

Verschuiving naar minder betrokkenheid

Verenigingen hebben de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Een terugkerend fenomeen daarin is de wederkerigheid van leden; komt iemand ook iets brengen of alleen halen? André herkent dit: “Het zijn bij een hockeyvereniging ook altijd dezelfde mensen die bardienst hebben. Tien jaar geleden was een grotere groep mensen op een andere manier lid van een vereniging. Nu merken we bij Logeion dat bijvoorbeeld bijeenkomsten nauwelijks meer worden ingevuld op initiatief van de leden. We moeten accepteren dat die verschuiving gaande is en daarop anticiperen.”

Speciale aandacht voor jongeren

Jongeren lopen voorop in die verschuiving. Logeion werkt er dan ook hard aan juist deze groep te betrekken en actief mee te laten doen, zo blijft de vereniging toekomstbestendig. Zo was het jongerenbestuur Young Logeion vertegenwoordigd op de strategiedag, en had een stem over de toekomst van de vereniging. “Juist die input en energie is zo ongelooflijk belangrijk. We leren veel van ze, en er is steeds meer kruisbestuiving tussen de besturen. Zo hadden we het laatst over een buddysysteem bij het onboarden, een fantastisch idee.” De vereniging organiseert speciaal voor jongere leden bijeenkomsten en ze krijgen korting. “Deze bijeenkomsten worden ook anders gepromoot; met een andere taal en andere visuals. Dat komt uit Young Logeion, die vrijheid voor een eigen positionering vind ik heel belangrijk.”

Meer dan onderbuikgevoel

Een jaarlijkse heisessie houdt het bestuur, het jongerenbestuur en alle betrokkenen scherp op dat wat goed en minder goed gaat, en waar de focus op moet leggen. Juist door jongeren een eigen stem en verantwoordelijkheid in de vereniging te geven, ontstaan verrassende inzichten. “Zo’n scan van Vereniging 3.0 is een waardevolle invulling geweest voor onze strategiebepaling, ook richting jongeren. Het heeft ons bijvoorbeeld laten inzien dat Young Logeion zich betrokken voelt bij het opstellen van de visie. Die steken we in onze zak, zo kunnen we richting de toekomst.”

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!