Een sterke positionering voor goed imago: 3 tips

Header circle
Circle
Positionering imago
Hoe zorg je voor een sterke positionering van jouw vereniging die jouw leden raakt? Hoe sluit je aan bij de beleving en behoeftes van jouw leden en zorg je voor verbinding? Met een sterke positionering bepaal je jouw plek in het werkveld en waar je voor staat als vereniging. Hierdoor creëer je een bepaald imago en kom je geloofwaardig over. Positioneren begint met de identiteit van je vereniging, de toegevoegde waarde en voordelen die jij jouw leden biedt. Welke sterke punten en mooie karaktereigenschappen zijn er te identificeren? En weet je wie jouw doelgroep echt is en waar hun pijnpunten liggen?

Schieten met hagel

Een sterke positionering is hèt startpunt voor jouw succes. Zonder schiet je met hagel. Campagnes blijven losse flodders, je advertising slaat niet aan en je hebt weinig tot niets aan een contentkalender. Want zonder heldere positionering heb je misschien wel mooie diensten en producten die je aanbiedt, maar je doelgroep heeft geen gevoel bij je, kent je toegevoegde waarde niet en weet je niet te vinden.

Wat is positionering nu precies?

Positionering is het proces waarbij je een onderscheidende positie in wilt nemen in het brein van jouw (potentiële) leden, partners en stakeholders. Je wilt dus bewust een bepaalde positie innemen dat onderscheidend, geloofwaardig en relevant is voor jouw doelgroep. Positionering gaat over een diepere verbinding tussen jou en jouw doelgroep.
Positioneren is het kiezen van een onderscheidende, relevante en geloofwaardige positie in het brein van jouw doelgroep.

Een goede positionering

  1. Past bij jouw vereniging
  2. Stuurt in alles dat je doet
  3. Vervult (emotionele) behoeftes van je doelgroep
  4. Claimt een eigen plek in het werkveld en branche
  5. Zorgt voor herkenbaarheid

Hoe pak je het aan?

Positioneren begint met de identiteit van jouw vereniging, de toegevoegde waarde en voordelen die jij je doelgroep biedt. Alles begint met goede markanalyse en interne analyse. Idealiter breng je ook de doelgroep met de klantenreis in kaart en ontwikkel je enkele persona. Ook kijk je naar hoe jouw merk, vereniging, product of dienst zich onderscheidt. Een succesvolle positionering bestaat in ieder geval uit:
  • Merkwaarden en kernwaarden
  • Positioneringsverhaal – Jouw verhaal
  • Waardeproposities

Merkwaarden en kernwaarden

De kern van een positionering is opgebouwd uit merk- en kernwaarden. In de merkwaarden omschrijf je hoe je wilt dat je merk gezien wordt. Dit zijn je Unique Selling Points (USP’s). Laat het ook echt zien, in plaats alleen vertellen wat je doet. Je kernwaarden zeggen veel over de identiteit van je vereniging bedrijf maar ook over de cultuur. Kernwaarden vertellen iets over de gezamenlijke overtuigingen die je hebt en waar je gezamenlijk naar handelt. Het is goed om tot 5 kernwaarden te komen en deze uit te werken. De Golden Circle methode van Simon Sinek kan hierbij hepen.

Positioneringsverhaal

Het positioneringsverhaal is de gedachte achter je positionering als uitgeschreven verhaal. Je kunt het daarmee ook zien als je elevator pitch. Het beschrijft de kern van waarom je doet wat je doet. Op zo’n manier in woorden gevat dat het echt binnenkomt bij mensen. Het is veel meer dan ‘een leuk verhaaltje voor op je website’. Het is dé communicatieve vertaling van jouw identiteit: de reden waarom je bestaat en wat je wilt bijdragen aan de wereld. Dat maakt een positioneringsverhaal tot een belangrijk onderdeel van je vereniging. En niet alleen extern; ook intern is een goed positioneringsverhaal van onschatbare waarde. Het maakt tenslotte duidelijk waar je als team voor staat en het zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Essentieel voor de verbinding!

Waardeproposities

De waardeproposities zijn de beloftes die je je (potentiële) doelgroep doet. Dit zijn verlengstukken van je positionering. Ze zijn bij voorkeur zo concreet mogelijk, maar ook aantrekkelijk. Belangrijk is wel dat je eraan gehouden wordt. Doe dus alleen beloftes die je waarmaakt. Maar wie is je doelgroep en waar ligt hun echte behoefte?

Waarde Propositie Canvas

Om jouw waardepropositie te helpen vormgeven, creëerde Alexander Osterwalder het Waarde Propositie Canvas. Dit canvas helpt je om de producten en diensten die je aanbiedt perfect aan te laten sluiten op de wensen en behoeftes van je doelgroep. Het is één van de methodes om de positionering goed uit te kunnen werken. Bij het invullen van dit canvas is het belangrijk om echt vanuit je doelgroep te denken en niet vanuit je eigen wensen. Verplaats je dan ook echt in de rol van de doelgroep. Plan met je team een sessie in en werk bijvoorbeeld met post-its op het canvas.

Hoe werkt het Waarde Propositie Canvas?

Het Waarde Propositie Canvas bestaat uit twee onderdelen: het profiel en de waarde kaart.
  • Profiel: Het profiel beschrijft de karakteristieken van jouw doelgroep. Welke taken willen zij voltooien? Welke pijnpunten ervaren zij op dat moment? En welke voordelen worden er verwacht als zij hun taken voltooien?
  • Waarde kaart: De waarde kaart beschrijft de kenmerken van je waardepropositie. Welke producten en diensten bied je aan de doelgroep? Hoe verzachten deze de pijnpunten die zij ervaren? En welke verwachte voordelen worden er met jouw product of dienst behaald?

De basis voor een goed imago

Door deze goed en doordacht uit te werken kom je tot een sterke positionering: de basis voor een goed imago van jullie vereniging. Je doelgroep heb je concreet in beeld gebracht, je weet waar hun pijnpunten liggen. Met deze inzichten kun je gericht inspelen op hun wensen en behoeftes.

Drie tips om jouw positionering sterk neer te zetten

1. Sluit je positionering aan bij je doelgroep en de vereniging?

Let op dat altijd de taal van je doelgroep gebruikt! De propositie en positionering moeten aansluiten bij de vereniging en bij haar (potentiële) leden. Waarschijnlijk kun je vele USP’s benoemen waarom jouw doelgroep toch echt voor jou moet kiezen. Maar helaas, dit maakt het niet bepaald duidelijker. Kies één USP waar je bekend om wilt staan en waar je doelgroep de grootste behoefte aan heeft.

2. Merkbeeld hoort bij een goede positionering

Uitstraling is ook een belangrijk aspect bij het bepalen van de positie van je vereniging. Als je eenmaal bepaald hebt wat je kernwaarden zijn, is het tijd om daar een sterk merkbeeld bij de creëren. Dat wil zeggen hoe je je vereniging visueel uit naar jouw doelgroep. Dus wat is je huisstijl, welke kleuren, logo en lettertype gebruik je, welke stijl van fotograferen hanteer je, welke manier van praten en schrijven (tone of voice) gebruik je, etc. Het is belangrijk om dit goed neer te zetten en hier consistent in te zijn.

3. Voer je positionering overal in door

Heb je je propositie, positionering, slogan en uitstraling helemaal helder? Dan is het nu tijd om dit overal consistent in terug te laten komen. Mensen toetsen de gecommuniceerde positionering namelijk bewust en onbewust aan andere zaken van je vereniging. Zichtbaar en onzichtbaar. Denk hierbij aan je website, marketing, nieuwsbrieven, sociale media en communicatie. Wees je dus bewust van je manier van communiceren en je uitstraling!

Meer weten?

Wil je aan de slag met de (her)positionering van jouw vereniging? Neem dan gerust contact met mij op

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!