Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Header circle
Circle

Samenwerking is relevanter dan ooit. De corona pandemie heeft het belang van samenwerking op alle schaalniveaus onderstreept. Of het nu binnen de eigen organisatie, regionaal of nationaal is, door samen te werken komen we eruit. Natuurlijk hebben we elkaar juist in crisistijd hard nodig. Het is een tijd waar we elkaar nog beter leren kennen en, als het goed is, ook veel van elkaar kunnen leren. Op sommige momenten denk je “alleen ga ik sneller”, maar vergeet dan niet: samen kom je verder!

Voor elkaar krijgen wat je alleen niet lukt. Dat is het resultaat van succesvol samenwerken. Het is dé manier om gezamenlijk opgaven te realiseren en waarde toe te voegen. Of het nu gaat om thema’s als innovatie, dienstverlening, arbeidsmarkt, veiligheid of zorg. Als je er onderdeel van bent, een actieve bijdrage levert of er sturing aangeeft, pluk je er samen de vruchten van. De kunst is om je te richten op de kern, dat wat er echt toe doet. Daar waar je met elkaar het verschil wil én kan maken.

Samenwerken vanuit een gemeenschappelijk belang

Samenwerking begint meestal bij een eenmalig initiatief. Bijvoorbeeld een actualiteit waar een gemeenschappelijk belang is. Bij voldoende draagvlak en steun om ambities te realiseren komt samenwerking tot stand. Naar elkaar luisteren, samen bouwen en positie kiezen. Alles doen vanuit je missie en kernwaarden. Voor een samenwerkingsverband zoals een coöperatie, coalitie of (tijdelijke) alliantie staat het gemeenschappelijk belang centraal en is samenwerking de kern van wat je doet.
De branchevereniging bundelt al deze vormen van samenwerking en zoekt, met name op nationaal niveau, de samenwerking met andere branche- en beroepsverenigingen, de overheid en kennisinstituten.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking vanuit een gemeenschappelijk belang, is de alliantie Samen werken voor werk. In deze samenwerking slaan verschillende brancheverenigingen de handen ineen om samen met publieke partijen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Een ander actueel voorbeeld is de samenwerking van de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) en de NVZ, de vereniging van (o.a.) producenten van schoonmaakmiddelen. Door de corona pandemie geven zij nu gezamenlijk voorlichting, aan de professionele markt en aan de consument, om duidelijk te maken wat het onderscheid is tussen schoonmaak, hygiëne en desinfectie. Ook de werkgeversvereniging Schoonmakend Nederland is hierbij betrokken.

Een succesvolle samenwerking, en nu?

Een succesvolle samenwerking is een voedingsbodem: hierop kun je voortbouwen. Door de huidige samenwerking te continueren, verder te verstevigen of tot een hoger plan brengen. Dan wordt het geheel nog groter dan de som der delen. En dat is mooi, maar niet altijd eenvoudig. Groeistuipen doen ook pijn. Het aantal stakeholders en belangen nemen wellicht toe. Randvoorwaarden zoals juridische, financiële zaken of professionele ondersteuning worden belangrijker. Al deze zaken moeten vooral goed en snel geregeld zijn, zonder oeverloos overleg en gedoe. Bijzaken moeten wel bijzaken blijven.

De vraag is hoe je als branchevereniging of andere vorm van samenwerking relevant en toekomstbestendig blijft. Succes in het verleden biedt immers geen garanties voor de toekomst. Ben je nog met de juiste dingen bezig? Weet je nog wat er speelt? En heb je voldoende binding met je leden? Of is het beter om de koers drastisch te verleggen? Maar hoe houd je dan iedereen aan boord? Of is het soms beter om (deels) afscheid te nemen van diensten, activiteiten of zelfs samenwerkingsverbanden?

Af en toe kritisch in de spiegel kijken. Wellicht confronterend maar wel nodig. Net als een frisse blik op zaken. Van jezelf, direct betrokkenen maar zeker ook van anderen. Zo zorg je dat je relevant bent, blijft of weer opnieuw wordt. Samenwerking is van alle tijden en hard nodig. Zodat je weer voor elkaar krijgt wat je alleen niet lukt. Want alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Download dit Artikel

Kennisbank

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!