Meer publiek in theaters door keurmerk?

Header circle
Circle

Anderhalve meter afstand, ook in theaters. Met een zeer beperkte zaalbezetting als gevolg wordt ook de theatersector keihard getroffen door het coronavirus. Financieel is het niet haalbaar om een productie te draaien voor zo weinig publiek. Hoe ga je hier als theater mee om en zorg je ervoor dat de zalen toch gevuld zijn zonder teveel gezondheidsrisico’s? Theater Markant uit Uden zocht én vond de oplossing voor de 1,5 meter richtlijn.

Geen 1,5 meter in theater

Voor de theatersector is het van groot belang dat het publiek weer veilig naar het theater kan. Dat de inrichting, routing en hygiënemaatregelen zodanig zijn aangepast dat gezondheidsrisico’s beperkt zijn. Maar ook met voldoende publiek, zodat het financieel rendabel is.

Theater Markant nam samen met een externe partij het initiatief om een oplossing te zoeken voor de 1,5 meter richtlijn, die door de overheid is afgekondigd in het kader van het beheersen van het coronavirus. Zij hebben een specifiek protocol uitgewerkt, waarmee het niet nodig zou zijn de 1,5 meter richtlijn te hanteren in theaters. Een 60 – 70% bezetting zou daarmee haalbaar moeten zijn.

Vertrouwen in theater door keurmerk

Hoewel nog niet duidelijk is in hoeverre de overheid / RIVM de genoemde methode gaat accepteren, hebben beide partijen voor ogen de methodiek in te richten als een keurmerk voor podia. Met het keurmerk kunnen theaters en podia aantonen een groot aantal beheersmaatregelen te hebben getroffen waardoor het besmettingsrisico wordt beperkt. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een infectiepreventie protocol dat inmiddels al is gecertificeerd door kwaliteitsinstituut TÜV Nederland.

Het keurmerk moet de overheid vertrouwen geven om de 1,5 meter richtlijn los te kunnen laten. Aan de andere kant zorgt het keurmerk ervoor dat het publiek met een gerust hart, en zonder besmettingsrisico, van een avondje theater kan genieten.

Voordelen keurmerk voor theaters

Certificering met een keurmerk heeft een aantal belangrijke voordelen voor de theaters:

  1. Gasten krijgen vertrouwen en durven het theater weer te bezoeken;
  2. De zakelijke markt heeft vertrouwen en ziet een keurmerk als onderscheidend kwaliteitsmerk;
  3. De veiligheid van de bezoeker is daadwerkelijk geborgd;
  4. De naleving van het theater-specifieke protocol wordt gemonitord en er wordt gehandhaafd op naleving;
  5. Opleiding en toezicht zijn geborgd;
  6. Het certificaat maakt met het specifieke protocol voor theaters de 1,5 meter beperking naar verwachting overbodig (60-70% capaciteit), indien de overheid toestemming geeft;
  7. Certificering biedt de meeste garantie op een virusveilige omgeving;
  8. Er ontstaan weer economische kansen op een gezonde bedrijfsvoering.

Theaters die kiezen voor certificering worden op het specifieke protocol getoetst door een onafhankelijke instantie. Als het theater aan het protocol voldoet, ontvangt het daarvoor een kwaliteitskeurmerk. Een onafhankelijke keurmerk-stichting biedt deze certificering aan en zal op naleving toezien, opleidingen verzorgen en het keurmerk naar de gasten en de zakelijke markt promoten. Wissenraet Van Spaendonck is als externe deskundige gevraagd om op basis van haar ervaring met Keurmerken en samenwerkingsverbanden, ideeën aan te dragen voor het opzetten van een dergelijke stichting voor het opstellen en borgen van een keurmerk voor podia.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!