Iedereen aan de slag: het kan wél!

Header circle
Circle
Petra

In een analyse in de Volkskrant van 7 maart jl. komt een aantal deskundigen tot de conclusie dat de harde kern van uitkeringsgerechtigden niet aan het werk zal komen. Zelfs niet nu in een hoog tempo verschillende sectoren als de bouw, zorg en techniek schreeuwen om personeel. Er is genoeg werk, maar er staan 1,5 miljoen mensen langs de kant. Wij zien dagelijks dat er mogelijkheden zijn om vacatures in te vullen. Dat vergt investeringen en een andere aanpak vanuit gemeenten en UWV. Wij dagen de politiek, gemeenten en UWV daarom uit tot het maken van andere keuzes.

De werkloosheid daalt in hoog tempo. Ook de groep bijstandsgerechtigden wordt minder. Positief nieuws, maar niet iedere uitkeringsgerechtigde kan direct aan het werk. Het vergt andere keuzes en investeringen om deze mensen wél aan de slag te helpen. Voor hen zal begeleiding in combinatie met scholing en training nodig zijn. Er is voldoende werk, er zijn mogelijkheden en er is dus een wereld te winnen. Onze stelling wordt onderbouwd door succesvolle projecten waarbij uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wel aan de slag komen door een integrale en intensieve aanpak waarbij begeleiding, training, scholing, werkstages en in combinatie met bijvoorbeeld sportactiviteiten worden aangeboden.

Andere keuzes maken
Uitkeringsorganisaties als sociale diensten en UWV zullen daarbij ook andere keuzes moeten maken. Werkgevers, loopbaan- en re-integratiebedrijven hebben dagelijks vacatures en werk in de aanbieding maar krijgen geen kandidaten van gemeenten en UWV. Hoe kan het zijn dat een groot bedrijf in de regio Amsterdam dat mensen zoekt in het kader van het 125.000 banenplan, geen reactie krijgt van de Sociale Dienst Amsterdam en het UWV om kandidaten te leveren. Ook na herhaald aandringen worden deuren niet geopend, komt geen reactie of houdt men beschikbare kandidaten in de bakken met het oog op eigen plaatsingen. Ook de met flinke investeringen van de overheid ontwikkelde Kandidatenverkenner biedt hierin geen oplossing. Het is nodig om de verschillende bestanden open te stellen voor werkgevers en hun intermediairs gespecialiseerd in matching, begeleiding en opleiding, zodat de harde kern aan werklozen aan de slag kan.

Winst voor de samenleving
Tenslotte is het nodig dat er creatieve oplossingen komen voor mensen die echt geen regulier betaald werk kunnen doen. Wat is er mis mee om, nadat is vastgesteld dat iemand niet meer geschikt is om in de reguliere arbeidsmarkt actief te zijn, hem of haar maatschappelijk nuttige taken te laten uitvoeren? Werken geeft structuur, bevordert gezondheid en men voelt zich weer een volwaardig onderdeel van de maatschappij. Niet met behoud van uitkering maar in een normale baan waarbij de uitkering wordt omgezet in loon. Dit betekent een enorme winst voor de samenleving, omdat allerlei werkzaamheden die nu niet worden gedaan of op de schouders terecht komen van zwaarbelaste medewerkers (o.a. in de zorg en het onderwijs) door deze groep kunnen worden opgepakt.

Uitdaging
We staan dus voor een uitdaging. De vraag aan de politiek maar ook aan ons als samenleving is of we de uitdaging aan willen gaan of niets blijven doen… OVAL en haar leden nemen de uitdaging aan: open bestanden en investeer in de juiste begeleiding, opleiding en matching. Wij zorgen ervoor, samen met werkgevers, uitzendbureaus en opleidingsinstituten, dat een deel van deze groep na een jaar aan het werk is. Makkelijker kunnen wij het niet maken, maar voor de betreffende groep en de samenleving wel leuker en beter.

Reageren op deze blog? Klik hier voor de versie op LinkedIn.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!