Blog Petra van de Goorbergh: Glas halfvol of halfleeg: re-integratie loont!

Header circle
Circle

Íntensieve begeleiding leidt niet tot minder arbeidsongeschikten’ kopte Trouw eind september. Daarmee werd de re-integratieaanpak voor ZW’ers weggezet als ‘mislukt’. Maar is dat wel zo? Gevalletje glas halfvol of halfleeg?

Trouw trok conclusies naar aanleiding van de evaluatie van 3 experimenten in de Landbouw, Transport en Detailhandel waar de arborol en re-integratietaken voor zieke werknemers na beëindiging van hun tijdelijke contract, werden overgeheveld van het UWV naar de sectoren. De zieke werknemers kregen intensieve begeleiding door arbodienst en re-integratiebedrijf aangestuurd vanuit de sectoren in plaats van de zeer beperkte begeleiding door het UWV.

Feitelijk klopt de kop van Trouw: de experimenten leidden niet tot een verminderde WIA-instroom, maar er zijn wel veel dingen uit de pilots te leren. De uitkomsten zijn de moeite waard om verder in te zetten voor deze groep. Uit het experiment komen een aantal elementen naar voren waarvan we al jaren zien dat deze leiden tot een effectieve aanpak van verzuimbegeleiding en re-integratie. Alleen worden deze niet toegepast door het UWV.

Waar gaat het dan om? Belangrijke succesfactoren zijn het snelle contact met de bedrijfsarts, duidelijkheid over het poortwachterproces en het intensieve contact met de zieke werknemer en ex-werkgever. De ex-werkgever blijft in tegenstelling tot de reguliere aanpak bij het UWV in het vizier. Met aantoonbaar succes, in twee sectoren is 50% van de werkhervattingen bij de ex-werkgever.

De ziekteduur werd verkort van 55 tot 44 kalenderdagen. De kosten voor begeleiding in de sectoren waren hoger dan bij UWV. Logisch, gezien de intensiteit en gerichte begeleiding, maar dit leverde ook een netto-besparing op van tussen de € 1.200 en € 1.700. Het aantal pilotdeelnemers dat een WIA-uitkering aanvroeg was kleiner dan in de UWV-groep. Goed nieuws dus! Maar de toekenningskans van deze aanvragen was hoger. Daarom de facto geen lagere instroom in de WIA.

Het artikel in Trouw focust op het gelijk blijven van de WIA-instroom en trekt door de toonzetting van het artikel de conclusie dat re-integratie niet werkt. Een verkorte ziekteduur, kostenbesparing en werkhervatting bij de oude werkgever zijn wat mij betreft aanleiding om juist de aanpak voor ZW-werknemers door te zetten. Glas bijna vol dus en werk voor het nieuwe kabinet!

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!