Belangenbehartiging? Kwestie van samenwerken!

Header circle
Circle
Belangenbehartiging? Kwestie van samenwerken

Belangenbehartiging 3.0 is er vaker op gericht een bijdrage te leveren aan innovatie van een sector of beroepsgroep. De focus ligt op het creëren van kansen voor de leden en veel minder op het weren van bedreigingen. Kansen ontstaan daar waar de sector kan bijdragen aan het oplossen van grote (maatschappelijke) vraagstukken. Dit betekent dat de vereniging niet meer automatisch reactief ‘op de barricade’ springt om leden te beschermen tegen onwenselijke ontwikkelingen, maar vaker een proactieve en positieve strategie kiest.

Maatschappelijke waarde
Verenigingen zijn erop gericht om de maatschappelijke meerwaarde van de achterban in te brengen en verder te vergroten. Ze faciliteren leden in ontwikkelingen en in nieuwe samenwerkingsvormen. Tegelijkertijd willen verenigingen niet hun leden ‘voorbijrennen’ of ‘op hun stoel gaan zitten’. Het is daarom van belang dat leden actief worden meegenomen en betrokken in de samenwerking. Verenigingen zetten in op het inspireren van leden door middel van het delen van best practices, het faciliteren van ontmoetingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingen en allianties met andere brancheverenigingen en stakeholders.

Petra van de Goorbergh en Iris van Bemmel schrijven over Verenigingsmodel 3.0 en kansen voor een alliantie a.d.h.v. best practices en geven tips voor samenwerking.

Het volledige artikel uit VM Magazine ‘Belangenbehartiging? Kwestie van samenwerken!’ lezen?

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!