Vereniging 3.0: The Next Step

Vereniging 3.0 is inmiddels een veelbesproken concept in de verenigingswereld. Door te reageren op een snel veranderende omgeving en door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit zij vanzelf mee. Deze benadering is kenmerkend voor wat wij Vereniging 3.0 noemen. Met Vereniging 3.0: The Next Step, bouwt Wissenraet van Spaendonck voort op het bekende Vereniging 3.0. Wissenraet van Spaendonck heeft een laagdrempelige scan ontwikkeld zodat je als verenigingsmanager in een paar minuten tijd kosteloos inzicht krijgt in de toekomstbestendigheid, samenwerkingsverbanden en blijvende ledenrelevantie van de vereniging.

De uitkomsten van de scan bieden vervolgens handvatten voor de implementatiemodules van Vereniging 3,0: The Next Step. Een vereniging die nu naar (zekere) tevredenheid van de leden functioneert krijgt zo een spiegel voorgehouden en ontvangt handreikingen waarmee ze deze tevredenheid ook voor de middel- en lange termijn veilig kunnen stellen. Maar het kan ook zomaar zijn dat de scan als uitkomst heeft dat er een aantal seinen op rood staan. De urgentie om er mee aan de slag te gaan is dan natuurlijk een stuk hoger.

Is onze vereniging toekomstproof en écht relevant voor de leden? De Vereniging 3.0: The Next Step scan daagt je uit na te denken over allerlei facetten in je vereniging. Staat innovatie op de agenda? Hoe zien we onze positionering? En hoe doen we dat met de leden? De gratis scan van Wissenraet van Spaendonck bied je een eerste handvat voor het beantwoorden van deze vragen, en meer. Misschien nog leuker: vul de scan met je hele team of met je bestuur in! Dit kan vaak leiden tot vruchtbare interne discussies en zorgt daarbij voor een goede blik op je vereniging. Start de scan!

Meer weten over: Vereniging 3.0: The Next Step?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers