Fons Ceelaert

Verenigingsmanager

Header circle
Circle

Fons Ceelaert geeft leiding aan het cluster industrie: Landelijke brancheorganisaties, daaraan gerelateerde samenwerkingsverbanden en internationale federaties. 20 opdrachtgevers in de hoek van de (maak)industrie, waar de noodzaak tot innovatie en (internationaal) concurrentievermogen drijfveren zijn voor de economische en sociale belangenbehartiging in de meest brede zin van het woord. Sinds 1988 heeft Fons zich blijvend ontwikkeld als professioneel manager, vanuit een vanzelfsprekende identificatie met en commitment aan de opdrachtgevers. Als spin in het web draagt Fons bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en strategie op branche en sectorniveau, het smeden van allianties en het bevorderen van de (internationale) concurrentiekracht: Het inrichten van lobby trajecten in Den Haag en Brussel, het organiseren van internationale congressen, het ontwikkelen van PR campagnes. Maar ook grote ervaring op arbeidsvoorwaardelijk terrein met betrokkenheid bij CAO-onderhandelingen in diverse branches en jarenlange ervaring als werkgeversbestuurder van bedrijfstakpensioenfondsen.

Kom in contact met Fons Ceelaert

013 594 45 94

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!