Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

1
20 downloads

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden

Op 10 november 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Door deze wet wordt duidelijker wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De wet treedt op 1 juli 2021 in werking.

In dit whitepaper gaan we in op de veranderingen voor verenigingen en stichtingen.

Download deze Whitepaper

Over ons

Niels Wessels is sinds februari 2016 werkzaam bij Wissenraet Van Spaendonck. Vanuit zijn juridische achtergrond is Niels werkzaam voor BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers. Verder zet Niels zich in voor Klachtregeling.nl. Hierbij ondersteunt hij diverse klachten- en geschillencommissies op inhoudelijk en procesmatig vlak op het gebied van onder meer arbodienstverlening, sociale woningbouw en belastingadvies. Daarnaast heeft hij ervaring met het inrichten van nieuwe klachtencommissies en het opstellen van (klacht)reglementen. Daarnaast is Niels verantwoordelijk voor de ondersteuning van cao-partijen en is hij bekend met het opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten en het beoordelen van algemene voorwaarden en statuten. Niels heeft een opleiding Nederlands recht, accent privaatrecht, gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn...

Blijf op de hoogte van de laatste info

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!