Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Header circle
Circle

Op 10 november 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Door deze wet wordt duidelijker wat de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen zijn. De wet treedt op 1 juli 2021 in werking.

In dit whitepaper gaan we in op de veranderingen voor verenigingen en stichtingen.

Download deze Whitepaper

Kennisbank
Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!