Hoe pak je strategisch samenwerken aan?

Header circle
Circle
strategisch samenwerken

Wil je als branche toegevoegde waarde blijven leveren voor overkoepelende maatschappelijke vraagstukken en issues, dan zijn vaak nieuwe vormen van samenwerkingen nodig.

Een strategische issueaanpak helpt bij de zoektocht naar en invulling van strategische allianties tussen branche- en/of beroepsorganisaties of bedrijven. Dat kan zijn op specifieke en afgebakende thema’s en in een flexibele of permanente structuur.

Bij strategisch issuemanagement ontstaan altijd veel vragen. Wat is het precies? Hoe pak je het aan? Hoe detecteer je issues? Hoe maak je een inventarisatie? Wat zijn de verschillende
fasen van een issue en hoe wordt een issue een crisis? Hoe agendeer je issues binnen je vereniging? En hoe positioneer je een issue buiten je vereniging? Is het nodig om met andere
partijen samen te werken en hoe sluit je allianties? En is er een communicatieplan?

Anders samenwerken

Maatschappelijke ontwikkelingen als flexibilisering, vergrijzing en ontgroening, digitalisering en internationalisering hebben invloed op de wijze van samenwerking. We zien een verschuiving van de traditionele, allesomvattende samenwerking naar een meer flexibelere samenwerking gericht op een issue. Er ontstaat meer behoefte aan gelegenheidsallianties tussen verenigingen op
integrale issues waarin men gemeenschappelijke belangen kan managen. Leden vragen van hun vereniging dat zij hun toegevoegde waarde aantonen door zich te richten op de voor hen belangrijke thema’s. Die thema’s moet je dan wel kennen. Hiervoor heb je een open dialoog met de leden nodig en inlevingsvermogen vanuit het verenigingsbureau. Daarnaast is het flexibiliseren van budgetten belangrijk, zodat er ook ruimte ontstaat om op actuele issues in te spelen. Hierbij hoort een issuegerichte flexibele aanpak

Benieuwd naar het hele artikel? Download deze publicatie hieronder.

Dit artikel is gepubliceerd in VM.

Download dit Artikel

Kennisbank
Geen medewerkers gevonden

Over ons

Wij zijn Wissenraet Van Spaendonck. Een no-nonsense organisatie met hart voor jouw collectief, vereniging of belangenorganisatie. Met bijna 100 jaar ervaring in (project-) management, advies en ondersteuning. Van contributiefactuur of ledenevent tot positioneringsvraagstukken en alliantievorming. Voor branche- en beroepsorganisaties, werkgeversverenigingen en paritaire stichtingen, platformen en tijdelijke coalities, project- of issuemanagement.

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!