Eerste TOPic table over Eiwittransitie 

Header circle
Circle

‘Brood zonder brood’, de tucht van de markt, beeldvorming in de media, verleiding als marketing en de (on)mogelijkheden van dierlijk honden- en kattenvoer kwamen allemaal voorbij tijdens de eerste TOPic table van Wissenraet Van Spaendonck. Aan tafel zaten vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, die allen te maken hebben met eiwittransitie, de ontwikkeling om vaker te kiezen voor plantaardige en minder vaak voor dierlijke eiwitbronnen. 

Vertegenwoordigers van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG), Veneca, Vitam, Duynie Group, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV), Bakker Goedhart en Bakker Wiltink, kregen bij Restaurant Het Weeshuys een diner opgediend dat uitsluitend bestond uit plantaardig eiwit. Zeer toepasselijk bij het thema van deze eerste TOPic table ‘eiwittransitie’. Onder leiding van tafelhost Jan van der Reest, directeur business development en innovatie, gingen zij in gesprek over de transitie die is ingezet en het effect op de bedrijfsvoering. Zo vertelde Duynie, producent van duurzame plantaardige ingrediënten voor de petfoodindustrie, over het gebruik van co-producten. Dit zijn producten die overblijven tijdens het voedselproductieproces, zoals de kopjes van een wortel of de schil van een aardappel. De voedselproducent heeft deze co-producten niet nodig, terwijl er vaak sprake is van een hoge nutriëntendichtheid. Door deze co-producten met restwarmte te verwerken tot grondstoffen voor huisdiervoeding, is sprake van een lagere ecologische voetafdruk en duurzame productie van huisdiervoeding. Dat blijkt voor andere sectoren ook interessant. Daarnaast blijft de beïnvloeding van de consument van groot belang. Zij zijn immers de markt voor duurzame producten. Als zij afhaken is er geen businessmodel meer. Verschillende aanwezigen vinden dat de overheid hier ook sturend in zou moeten zijn.  

Het ontmoeten van andere bestuurders van verenigingen en stichtingen en het uitwisselen van (praktische) ervaringen viel goed in de smaak. Ondanks de inhoudelijke verschillen werd aan tafel geconstateerd dat ze allemaal te maken hebben met dit onderwerp. De oplossingen verschillen per sector en de uitdaging blijft. 

Eiwittransitie 

In diverse sectoren speelt verduurzaming een rol door eiwittransitie. Eiwitten zijn belangrijk voor de gezondheid van mensen en dieren. Zowel dieren als planten kunnen bronnen van eiwit zijn in onze voeding. De Gezondheidsraad adviseert om meer plantaardig en minder dierlijke producten te consumeren omdat dit beter is voor de gezondheid en het milieu. Deze verschuiving naar meer plantaardige eiwitten noemen we eiwittransitie. Een uitdaging voor veel sectoren om op zoek te gaan naar oplossingen waarmee organisaties zich voor kunnen bereiden. Om dit onderwerp te bespreken nodigde Wissenraet Van Spaendonck een aantal sectoren uit die hiermee te maken hebben.  

TOPic table 

De TOPic Table is een initiatief van Wissenraet Van Spaendonck om ondernemers, bestuurders en inhoudsdeskundigen die met eenzelfde thema worstelen met elkaar te verbinden. Met een selecte groep uit verschillende sectoren worden ervaringen gedeeld en wordt men geïnspireerd om tot nieuwe inzichten te komen. De tafelhost stuurt aan op gelijkwaardigheid en zorgt ervoor dat er een open gesprek gevoerd kan worden. Hoe meer vertrouwen er in de groep is hoe meer er van elkaar te leren valt. Een mooie manier om sectoren met elkaar te verbinden en een stapje verder te brengen. 

Agenda 

Datum Thema Locatie 
20 september 2023 Conscious Business ‘t Weeshuys, Geertruidenberg 
5 oktober 2023 Skills Tivoli Vredenburg, Utrecht 
15 november 2023 Armoede Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch 
Data en thema’s van de volgende TOPic tables.

Kennisbank

Hier vind je alle benodigde informatie op het gebied van samenwerken. Whitepapers, artikelen en blogs, geschreven door onze experts, die jou ondersteunen om vakinhoudelijk en procesmatig goede beslissingen te nemen.

Kennisbank

Nieuws

Nieuwsbrief

Ontvang onze whitepapers en artikelen in je postvak!