Sterkere ledenbinding door accountmanagement voor leden

OVAL

Vraag van de opdrachtgever

Er was de behoefte om de banden aan te halen met leden. Met name bij bedrijven die nog niet zo lang lid zijn van de branche of die zich niet zo vaak laten zien of horen op bijeenkomsten, in werkgroepen of bij vragen.

Het project

Ledenbinding is cruciaal voor een branchevereniging. Bij OVAL wordt met alle leden contact onderhouden, zowel digitaal via nieuwsbrief, mailings en social media als live op ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. In het kader van dit project is het contact met leden heel gericht aangehaald. Alle leden kregen een vaste contactpersoon, de accountmanager. De accountmanager heeft een extra signalerende en informerende functie. Wij houden in beeld wat er gaande is bij het bedrijf en vertalen dit naar de impact voor de branche. Omgekeerd informeert de accountmanager de leden over relevante issues en acties vanuit de branche en het belang voor het individuele bedrijf.
Via een gestructureerde methode worden de leden van OVAL periodiek bezocht door hun accountmanager. Zij onderhouden verder telefonisch en per mail contact.
Hierdoor wordt de band tussen de leden en het secretariaat versterkt en de toegevoegde waarde van het lidmaatschap nog beter zichtbaar. We merken ook dat het directe contact regelmatig aanleiding is om bedrijven aan elkaar te ‘linken’, waardoor het netwerk wordt verstevigd.

Meer weten over: Sterkere ledenbinding door accountmanagement voor leden?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers