Platform O&O (Opleiding & Ontwikkeling)

Platform O&O is een initiatief van Wissenraet Van Spaendonck

Vraag van de opdrachtgever

Het Platform O&O biedt de mogelijkheid aan bestuurders, directeuren en andere geïnteresseerden om een discussie te voeren over de positie van O&O-fondsen binnen de veranderende arbeidsmarkt. Het platform stimuleert kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken.

Het project

Het Platform O&O organiseert periodiek bijeenkomsten voor stakeholders van O&O-fondsen, stimuleert daardoor kennisuitwisseling en agendeert actuele thema’s die O&O-fondsen raken. Het platform biedt stakeholders een podium voor de uitwisseling van kennis en informatie.

Mede door het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die voor O&O-fondsen relevant zijn of worden, faciliteert het platform een netwerk van alle stakeholders van O&O-fondsen en stimuleert het platform dat discussies over de toegevoegde waarde van O&O-fondsen mèt in plaats van over O&O-fondsen worden gevoerd.

Meer weten over: Platform O&O (Opleiding & Ontwikkeling)?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers