Organisatie Week van de Werkstress

Oval

Vraag van de opdrachtgever

Vanaf 2014 organiseerde het ministerie van SZW de landelijke Week van de Werkstress. Zij stopte hier in 2018 mee en wilde het graag aan de markt overdragen. OVAL zag hierin een uitgelezen kans om zichzelf op dit belangrijke onderwerp maatschappelijk te profileren en heeft de coördinatie sinds 2018 overgenomen.

Het project

In 2018 is gestart met het benoemen van een projectleider en het maken van een campagneplan. De inhoudelijke focus is sinds 2018 verlegd van werkstress naar werkplezier, preventie en ontwikkeling. Vervolgens is een reeks van activiteiten georganiseerd met de volgende resultaten.

  • Er is een campagnebijeenkomst gehouden ter informatie en inspiratie die door 100 personen is bezocht;
  • Organisaties zijn via de website, een tweewekelijkse nieuwsbrief, media, social media en netwerken opgeroepen om mee te doen. Meer dan 560 organisaties hebben hier gehoor aan gegeven en hebben tijdens de Week van de Werkstress activiteiten georganiseerd voor hun eigen medewerkers;  
  • Op basis van een onderzoek is de Werkplezier Top 10 samengesteld die is verbeeld in deze video; 
  • Een Werkplezier Tour langs staatssecretaris Van Ark en vijf bedrijven die werkplezier in de praktijk brengen. Het verloop van de tour is vastgelegd in een video; 
  • Tientallen uitingen in de media, variërend van radio-interviews op Radio 2, Radio 5 en FunX, een themaweek bij BNR’s The Big Five en artikelen in dagbladen en online; 
  • Cijfers van TNO zijn vertaald naar een infographic en gebruikt in persberichten; 
  • Er zijn vijf video’s gemaakt met interviews met ervaringsdeskundigen (werkgevers en werknemers) en experts; 
  • Tijdens de campagneperiode ruim 78.00 views op Twitter en ruim 80.000 views op LinkedIn posts gerelateerd aan de Week van de Werkstress.

In 2019 coördineert Oval opnieuw de Week van de Werkstress, van 11 tot en met 15 november. Het thema dit jaar is: ‘een Week vol Werkplezier’. Er vinden weer legio activiteiten plaats, zoals een groot event op woensdag en een vlogteam dat dagelijks verslag gaat doen van de activiteiten in het land. Dit jaar heeft OVAL ook de opdracht gekregen om de financiële middelen voor de organisatie volledig zelf te verwerven. Hiervoor zijn partnerpakketten ontwikkeld. Inmiddels hebben zo’n 30 organisaties zich via een partnership verbonden aan het initiatief.

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden voor deelname aan de Week van de Werkstress op deze website.

Meer weten over: Organisatie Week van de Werkstress?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers