Ontwikkeling Keurmerk Uitvaartzorg

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU)

Vraag van de opdrachtgever

Ontwikkel samen met de brancheorganisatie(s) een Keurmerk voor uitvaartverzorging, waarin de 6 zekerheden (heldere afspraken over de uitvoering, transparante kostenbegroting, goede organisatie van de uitvaart, bekwaam personeel, doelmatige klachtenafhandeling en jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek) worden geborgd via externe audits.

Het project

Nadat de Vestigingswet werd afgeschaft en de uitvaartbranche een aantal malen negatief in de publiciteit is gekomen, werd de urgentie gevoeld om de uitvaartbranche verder te professionaliseren. Allereerst hebben wij op verzoek van de opdrachtgever de wenselijkheid en haalbaarheid om een keurmerk voor uitvaartverzorging te ontwikkelen en in de markt te zetten onderzocht. Hiertoe hebben we allereerst een verkenning gedaan naar het draagvlak voor het keurmerk bij bedrijven, opdrachtgevers en stakeholders en de financiële haalbaarheid daarvan. De positieve resultaten uit dit veldonderzoek hebben ertoe geleid dat het Keurmerk Uitvaartzorg werd ontwikkeld. Hiertoe zijn in samenwerking met de certificatie-instellingen de normen en eisen van het Keurmerk en de methode van toetsing ontworpen. Deze onafhankelijke certificatie-instellingen controleren jaarlijks of keurmerkhouders nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. Zo biedt het Keurmerk Uitvaartzorg de garantie dat de aangesloten uitvaartondernemers hun organisatie op orde hebben. Dit geeft nabestaanden vertrouwen en zekerheid.
De organisatorische inrichting heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg met een eigen bestuur, bestaande uit een representatieve afvaardiging van ondernemers uit de branche én een Adviesraad, waarin alle stakeholders uit de branche vertegenwoordigd zijn.

Resultaat:
• Hét Keurmerk in de Uitvaartbranche
• Ondernemers met het Keurmerk Uitvaartzorg zijn aantoonbaar deskundig, betrouwbaar en transparant
• Het Keurmerk Uitvaartzorg bestaat inmiddels 10 jaar
• Bijna 400 ondernemingen die het Keurmerk mogen voeren
• Ruim 85% van het totaal aantal uitvaarten in Nederland onder het Keurmerk Uitvaartzorg.

Meer weten over: Ontwikkeling Keurmerk Uitvaartzorg?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers