Ontwikkelen van een nieuwe website

Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA)

Vraag van de opdrachtgever

De Nederlandse Vereniging voor Rechtskundige Adviseurs (NVRA) wil middels een nieuwe website leden actiever betrekken bij de (activiteiten van de) vereniging en potentiële leden enthousiasmeren voor NVRA. De website moet hét visitekaartje van de vereniging zijn en een tool om leden te verbinden en leden en klanten de weg naar de NVRA-jurist te laten vinden.

Het project

Wissenraet van Spaendonck heeft aan de hand van kritische vragen informatie opgehaald bij de klant; wie is de doelgroep van de nieuwe website en aan welke functionaliteiten zou de website moeten voldoen. Sluit dat aan bij de doelstelling die de vereniging nastreeft? We hebben vervolgens een concept opgesteld en voorgelegd aan de klant hoe volgens ons de nieuwe website er uit zou moeten komen te zien en welke functionaliteiten van toegevoegde waarde zijn voor de vereniging en haar leden. Vervolgens is het proces van ontwerp tot de livegang van de website door ons begeleid.
Daarnaast doen wij voor de NVRA de financiële administratie en de ledenadministratie.

Meer weten over: Ontwikkelen van een nieuwe website?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers