Verbetering hulpmiddelenzorg

Nefemed

Vraag van de opdrachtgever

ZonMW heeft in een advies richting Minister van VWS in 2015 aangegeven dat patiënten op dit moment onvoldoende functioneringsgerichte oplossingen krijgen op het gebied van hulpmiddelenzorg. De leden van Nefemed (fabrikanten van allerlei oplossingen die, bij juiste diagnose en helder plan, significant verschil kunnen maken voor patiënten), onderschrijven deze constateringen. De leden hebben aan de directeur en branchemanager gevraagd actief mee te werken aan de verbetering van die hulpmiddelenzorg aan patiënten.

Het project

We zijn vanuit de brancheorganisatie Nefemed betrokken bij een tweetal projecten vanuit het Ministerie van VWS. Hierbij wordt verbetering van hulpmiddelenzorg op het gebied van Continentie en Stomazorg nagestreefd. Patiënten krijgen volgens een adviesrapport van ZONMW dat verscheen in 2015, vaak niet de juiste hulpmiddelenoplossing voor de zorgvraag die zij hebben. Wij participeren zeer actief namens en met de fabrikanten die katheters, incontinentiemateriaal en stomamateriaal ontwikkelen in deze projecten. Het streven te komen tot een Generieke Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen, waarmee de zorg voor deze patiëntengroepen, dit betreft zo’n 1,5 miljoen mensen in Nederland, verbeterd moet worden. De keuzevrijheid van materialen, gebaseerd op het opheffen van een functioneringsstoornis bij patiënten, is essentieel om de best passende oplossing te kunnen krijgen die ook nog eens de meest doelmatige oplossing is. Alle partijen in de zorgketen, van patiëntenorganisaties, fabrikanten, verpleegkundigen, apotheken en medisch speciaalzaken tot verzekeraars zijn door Ministerie en Zorginstituut Nederland bij deze projecten betrokken.

Meer weten over: Verbetering hulpmiddelenzorg?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers