Kwaliteitskeurmerk TMV

Federatie TMV (taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken).

Vraag van de opdrachtgever

Het examineren van kandidaat-leden is maatwerk en daardoor heel erg tijdrovend en de persoonscertificering van onze leden loopt niet soepel, adviseer ons concreet hoe de processen de vereenvoudigen en tegelijkertijd up-to-date te maken.

Het project

Om lid te mogen worden van de federatie TMV moeten leden een (vak)examen afleggen. Deze vakexamens worden door TMV ontwikkeld en afgenomen. Personen die het examen hebben behaald, kunnen zich bij een certificerende instelling certificeren. Elke vijf jaar moeten zij voldoende PE_punten halen om gecertificeerd én TMV-lid te kunnen blijven. Het ontwikkelen en houden van de maatwerk-examens kost de TMV veel tijd en geld. Daarom is door WVS gevraagd om met een kleine werkgroep van leden hiernaar te kijken. De uitkomst van dit proces was een voorstel voor een andere structuur van examens, waarbij zo veel mogelijk onderdelen van examens bij andere instellingen geëxamineerd moeten worden. Er is een basis geformuleerd die alle TMV-leden zouden moeten hebben en een overzicht gemaakt wat als noodzakelijk maatwerk over zou blijven. Ook is er een implementatie/overgangsplan geformuleerd. Daarnaast is door WVS met een andere werkgroep nagedacht over een andere organisatie van het certificeren van personen. Er is een eenvoudigere manier van certificeren geformuleerd en een alternatieve, digitale werkwijze voorgesteld. Vanzelfsprekend is ook hiervoor implementatieschets en een overgangsregeling geformuleerd, aangezien dit soort processen moeten kunnen rekenen op draagvlak bij de leden. Een heldere overgangsregeling is daarvoor een vereiste.

Meer weten over: Kwaliteitskeurmerk TMV?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers