Keurmerk voor NRTO

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

Vraag van de opdrachtgever

Begeleid ons bij het concreet formuleren van de eisen voor het NRTO-keurmerk en adviseer ons over de auditperiodes, contractering certificerende instellingen, het geven van vrijstellingen aan leden die andere kwaliteitscertificeringen hebben en de ‘marketing’ van het keurmerk.

Het project

De NRTO overwoog al een poos een NRTO-keurmerk in te voeren omdat ze een sterkere kwaliteitspositie wilden innemen in de markt en richting stakeholders. Maar in het verleden was het lastig gebleken om iedereen op één lijn te krijgen. Toen ze het in 2014 concreet wilden gaan maken hebben ze de hulp van WVS ingeroepen omdat ze deze specifieke kennis niet in huis hadden. Allereerst is door WVS met de kwaliteitscommissie besproken op welke pijlers (onderwerpen) het keurmerk moest toezien. Waar zitten de belangrijkste risico’s en pijnpunten in de dienstverlening? Die moeten met een keurmerk worden afgedekt. Na akkoord door de ALV, zijn die pijlers verder uitgewerkt door de commissie met hands-on ondersteuning van WVS tot een concrete set van keurmerkeisen. Ook over de specifieke groepen binnen de NRTO is toen nagedacht evenals over toetsmethodiek en de verbinding met CRKBO. Dat alles is weer voorgelegd aan de ALV. De leden gingen akkoord met de echte uitwerking en introductie van het keurmerk en dat was het sein voor de detailuitwerking van de checklist, de beschrijving van regels voor aanmelding, uitvoering audit, oplossen tekortkomingen etc, de onderhandelingen met de certificerende instelling, het beoordelen vrijstellingen, het formuleren van overgangsregelingen, de pr-acties binnen de vereniging. Hierbij is geput uit ervaringen die WVS bij andere klanten had opgedaan en die is gecombineerd met de kennis bij de NRTO in huis. Dit heeft geleid tot de lancering van het keurmerk op 1 juli 2016.

Meer weten over: Keurmerk voor NRTO?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers